logo yeni

TİPİKLİK ŞARTI MEMURİYETTEN ÇIKARMAYA ENGEL OLDU

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

adalet3Adana 1. İdare Mahkemesi, Eğitim Sen üyesi sınıf öğretmeni olan davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-a maddesi gereğince "Devlet memurluğundan çıkarma" cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu işleminin yürütmesini durdurdu.

Davada, sınıf öğretmeni olan davacı hakkında, Gezi Parkı eylemlerine katılarak gösterileri organize ettiği iddiasıyla Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından "İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak" hükmünden dolayı devlet memurluğundan çıkarma cezası verilmişti.

Disiplin hukuku tipiklik şartı gerçekleşmedi

Adana 1. İdare Mahkemesi ise kararında işlemin yürütmesini durdururken gerekçe olarak şu hususlara yer verdi:

“Olayda, davacının 01-16 Haziran 2013 tarihlerinde gerçekleşen izinsiz gösterilerin bir kısmına katıldığının sabit olduğu, gösterileri organize eden kişi olduğuna yönelik ise sadece telefon kayıtlarının delil olarak kullanıldığı, disiplin soruşturması sırasında sadece davacının ve okul müdürünün ifadelerinin alındığı, bunun dışında adli soruşturmaya ilişkin belgelerle yetinildiği anlaşılmış olup, bu durumun ise disiplin soruşturma tekniği ile bağdaşmadığı açıktır.

Bu durumda, davacının bu eylemleri, yürüttüğü kamu görevine yansıtıp yansıtmadığının ve eylemlere katılmak şeklindeki fiilinin çalıştığı kurumun huzur, sükun ve çalışına düzenini bozucu yada yürüttüğü kamu hizmeti görevini engelleyici olduğunun açık ve net olarak ortaya konulamadığı, başka deyişle mahkeme kararma binaen dinlenen telefon görüşmelerine ait tutanakların, içerik olarak, davacıya isnat edilen fiilin işlendiğini kesin ve net olarak ortaya koyacak nitelik ve yeterlilikte olmadığı, bu haliyle davacının eyleminin, anılan Kanun hükmündeki suç tanımına uymadığı, diğer bir ifadeyle, 657 sayılı Kanun'un 125/E-a maddesiyle örtüşmediği ve disiplin hukukunda yer alan tipiklik şartının gerçekleşmediği ve işlemin açıkça hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

Dava konusu işlemin davacının devlet memurluğundan çıkarılması sonucunu doğuracağı, bu durumun ise telafisi güç ve imkansız zararlara sebep olacağı da açıktır.”

Mahkeme Kararı

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.