logo yeni

İSTİFA ETMEK İSTEYEN MEMUR HANGİ YOLLARI SEÇEBİLİR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

istifaDevlet memuriyetinden ayrılmak isteyenlerin, önlerindeki çeşitli yollardan birini seçmeleri mümkün olmakla birlikte, yeniden memuriyete dönme konusunda bu yolların etkisi farklı olabilmektedir.

Bu yazımızda memurunyeri.com olarak, memuriyeti sona erdiren hallerden bazılarına ve bu haller sonrası yeniden memuriyete dönmek için en az ne kadar süre geçmesi gerektiğine değineceğiz.

Bir süre göreve gelmeyerek istifa

İzinsiz veya kurumu tarafından kabul edilen bir mazereti olmadan görevini terk eden ve bu terki kesintisiz 10 gün devam ettiren memur, yazılı başvuruda bulunmasına gerek olmadan, memurluktan çekilmiş (istifa etmiş) sayılır.

10 günlük sürenin hesabında son günün tatile gelmesi halinde, izleyen ilk resmi işgününün 10. Gün olarak kabul edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Konuya ilişkin bir yargı kararı için tıklayınız…

Yazılı başvuruda bulunarak istifa

Memur, bağlı oldukları kuruma yazılı müracaatta bulunmak suretiyle, memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir.

Çekilme isteği kabul edilen memur, görevini bırakabilir. Bu şekilde ayrılanlar, 6 ay sonra yeniden memuriyete dönebilirler. Ancak;

-Memurun başvurusu kabul edilmezse, memur isteği kabul edilinceye kadar ya da yerine atanacak kişi gelinceye kadar görevine devam eder. Bir ay içerisinde kurumu tarafından talebi kabul edilmez ya da yerine atanan kişi gelmezse, memur üstüne haber vererek görevini bırakabilir. Bu şekilde ayrılanlar, 6 ay sonra yeniden memuriyete dönebilirler.

-Olağanüstü biz mazeretle çekilmek isteyenler, amirlerine haber vererek bir ay beklemeden görevlerinden ayrılabilirler. Bu şekilde ayrılanlar, 6 ay sonra yeniden memuriyete dönebilirler.

-Çekilen Devlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Buna uymadan ayrılanlar, 3 yıl geçmeden yeniden memuriyete dönemezler.

-Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerde çalışmakta olan memurlar, yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar. Buna uymadan ayrılanlar, bir daha memuriyete alınmazlar.

İzin sonrası göreve dönmeyerek istifa

-Belli bir mazerete istinaden aylıksız izin kullanan memur, izin süresi bitmeden önce bu mazeret ortadan kalktığı halde 10 gün içinde görevine dönmezse istifa etmiş sayılır. Bu şekilde ayrılanlar, 6 ay sonra yeniden memuriyete dönebilirler.

-Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere yabancı ülkelere gönderilen memur, kendilerine verilen izin süresi sonunda yol süresi hariç 15 gün içinde görevine dönmezse istifa etmiş sayılır. Bu şekilde ayrılanlar, 6 ay sonra yeniden memuriyete dönebilirler.

-Başka yerdeki bir göreve atanan ve süresi içerisinde görevine başlamadığı için kendisine 10 günlük süre ile aylıksız izin verilen memur, bu izin süresinin sonunda görevine dönmezse istifa etmiş sayılır. Bu şekilde ayrılanlar, 6 ay sonra yeniden memuriyete dönebilirler.

-Askerlik hizmetini yapmak üzere silahaltına alınan memur, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumuna göreve başlamak için başvuruda bulunmazsa istifa etmiş sayılır. Bu şekilde ayrılanlar, 6 ay sonra yeniden memuriyete dönebilirler.

Memuriyetten çıkarılma sebebiyle ayrılma

Bazı hallerde, istifa etmediği halde memurun görevine son verilebilmektedir. Devlet memuriyetinden çıkarılmayı gerektiren hallerden bazıları şöyle:

**Aday memur iken çıkarılma

-Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin memuriyetle ilişiği kesilir.

-Adaylık süresi içinde aylıktan kesme ya da kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanların memuriyetle ilişiği kesilir.

Aday memur iken görevlerine son verilenler 3 yıl sonra yeniden memuriyete dönebilirler.

**Disiplin cezası alarak çıkarılma

-Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilmesini gerektiren fiilleri işleyenler memuriyetten çıkarılır.

-Öğrenimleri itibariyle yükselebilecekleri derecenin son kademesinde iken iki defa kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlar memuriyetten çıkarılır.

-Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan memur, 10 yıl içerisinde aynı fiil sebebiyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alırsa memuriyetten çıkarılır.

-Farklı fiillerden dolayı 3 defa kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlar memuriyetten çıkarılır.

Bu şekilde görevlerine son verilenler yeniden memuriyete alınmazlar.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.