logo yeni

MEMURİYETE DAHA İLERİ DERECELERDEN GİRME YOLLARI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

kariyerKazanılmış hak aylık derece/kademesi bakımından memuriyete başlangıç seviyesi, ilgililerin eğitim durumlarına ve bulunacakları hizmet sınıflarına göre farklı olabilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memuriyete giriş derecelerini genel olarak eğitim seviyesine / türüne / süresine göre belirlerken, ilgililerin gördükleri eğitim ve görev aldıkları hizmet sınıfından dolayı ilave derece/kademe alarak daha ileri seviyelerden memuriyete başlayabilmelerine de imkan tanımaktadır.

Bu yazımızda memurunyeri.com olarak, kazanılmış hak aylığı bakımından, memuriyete ileri derecelerden başlama hallerinden söz edeceğiz. Kazanılmış hak aylık seviyesi değişmemekle birlikte, daha ileri derecelerdeki kadrolarda görev alma hallerinden bu yazıda söz edilmeyeceği gibi, memuriyet dışında geçen ve kazanılmış hak aylığında değerlendirilebilen sürelerin etkilerine de değinmeyeceğiz.

Memuriyete ileriden başlamaya imkan veren eğitimler

Bazı eğitimler memuriyete ileri seviyeden başlama imkanı vermektedir. Bu eğitimlere sahip olanlar, hangi hizmet sınıfında ya da kadroda bulunurlarsa bulunsunlar, aynı süreli diğer eğitimleri bitirenlere göre daha ileri seviyeden memuriyete başlarlar.

**Bitirdikleri yükseköğrenimler nedeniyle yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar, öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece/kademelerine 1 derece, 

**Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu, Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu, Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları, öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece/kademelerine 1 derece, 

**Tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (hayvan sağlığı dahil) ve biyolog unvanına sahip akademik personel, öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece/kademelerine 1 derece, 

**Yükseköğrenim üstü master derecesi alanlar ile yükseköğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisansüstü ihtisas sertifikası alanlar, öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece/kademelerine 1 kademe, 

**Tıpta uzmanlık belgesi alanlar ile meslekleriyle ilgili (lisans eğitimleriyle ilgili) öğrenim dallarında doktora yapanlar, öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece/kademelerine 1 derece 

ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden memuriyete başlarlar.

Memuriyete ileriden başlamaya imkan veren hizmet sınıfları

Bazı hizmet sınıflarında görev almak, memuriyete ileri seviyeden başlama imkanı vermektedir. Görev alacakları hizmet sınıfından dolayı memuriyete daha ileriden başlayacak olanlar, başka bir hizmet sınıfında görev aldıklarında ise bu imkandan yararlanamamaktadırlar.

**Teknik Hizmetler Sınıfına dahil herhangi bir kadroda görev aldıklarında, öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece/kademelerine 1 derece ilave edilecek olanlar:

Jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatikçi, yöneylemci (harekat araştırmacısı), matematiksel iktisatçı (ekonometrici), Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, teknikerler ve yüksek teknikerler, tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri Uzmanlık Yüksek Okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun olan şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunları üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dalları mezunları.

**Emniyet Hizmetler Sınıfına dahil herhangi bir kadroda görev alanlardan;

    -İlkokul, ortaokul ve dengi okul mezunu olanlar, öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece/kademelerine 2 derece ilave edilmek suretiyle memuriyete alınırlar.

    -Lise ve dengi okul mezunu olanlar, öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece/kademelerine 1 derece ve 1 kademe ilave edilmek suretiyle memuriyete alınırlar.

     -Yükseköğrenim mezunu olanlar, öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece/kademelerine 1 derece ilave edilmek suretiyle memuriyete alınırlar.

**Genel İdare Hizmetleri Sınıfında görev alan Orman Muhafaza Memuru, Orman Muhafaza Memuru Başmemuru, Gümrük Muhafaza Memuru ve Gümrük Muhafaza Amirlerinden; ilkokul, ortaokul ve lise mezunu olanlar, öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece/kademelerine 1 derece ilave edilmek suretiyle memuriyete alınırlar.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.