logo yeni

AİLE HEKİMLERİNE SÖZLEŞMELERİ DIŞINDA GÖREV VERİLMESİ HUKUKA AYKIRI SAYILDI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

saglik 5Aile hekimlerinin adli tabiplik hizmetlerinde görevlendirilmeleri ve bu hususta nöbet çizelgelerine dahil edilmelerinin yasal dayanaktan yoksun olduğuna hükmedildi.

Adli tabiplik hizmeti görmek üzere bir aile hekimine nöbet görevi verilmesi işlemine karşı açılan dava Danıştay tarafından temyiz aşamasında karara bağlandı.

Dava konusu işleme karşı açılan davada Gaziantep 1. İdare Mahkemesi, adli tabiplik hizmeti ve nöbet görevinin kamu yararı olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verirken, temyiz aşamasında konuyu değerlendiren Danıştay 5. Dairesi ise söz konusu görevlendirme işlemini hukuka aykırı buldu.

Danıştay 5'inci Dairesi;

*Aile hekimlerinin görevlerinin 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 2 nci maddesindeki belirtildiğini ve statüleri ile mali haklarının da bu Kanunda düzenlendiği,

*Farklı bir statüde görev yapan aile hekimlerine, Kanunda sınırları çizilip tarifi yapılan ve imzalanan sözleşmelerle de sınırları belirtilen görevleri dışında başka görevler verilmesini olanaklı kılan yasal bir hükmü bulunmadığı,

*Aile hekimlerinin adli tabiplik hizmetlerinde görevlendirilmeleri ve bu hususta nöbet çizelgelerine dahil edilmelerinin yasal dayanaktan yoksun olduğu

değerlendirmelerinde bulunarak, tesis edilmiş olan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığına ve Davayı reddeden Mahkeme kararında da hukuki isabet bulunmadığına Karar verdi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.