logo yeni

calisanlar2 copy

MÜHENDİSE MUTEMETLİK YAPTIRILMASI HUKUKA AYKIRI BULUNDU

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

adalet 3Mutemet olarak görevlendirilen Mühendis, üzerindeki bu görevin kaldırılması için yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine açtığı davayı kazandı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı bir ilçe müdürlüğünde yaşanan olayda; Mühendisi kadrosunda görev yaparken mutemet olarak görevlendirilmiş olan Devlet memurunun, söz konusu görevin üzerinden alınması için yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine dava açılmıştır.

Başvurusu reddedilen Mühendis, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre hiçbir memurun sınıfı dışında veya derecesinin altında bir görevde çalıştırılmayacağını, teknik hizmetler sınıfında olmasına rağmen teknik bir özellik arz etmeyen bir birimde çalıştırıldığını ileri sürerek işlemin iptali için dava açmıştı..

Davaya bakan Bursa 3. İdare Mahkemesi;

-Aynı kurum içinde görevlendirme konusunun mevzuatta düzenlendiğini,

-Kamu kurumunun, mevzuatla belirlenmiş olan görev alanı içinde yer alan bir hizmeti ya da değişen ve gelişen sosyal, ekonomik ve kültürel koşulların sonucu olarak ortaya çıkan ve henüz örgütsel alt yapısı oluşturulmamış ve bir kadro ile ilgilendirilmemiş olan bir kamu hizmetini yürütmek amacı ile, durumu uygun olan kamu görevlilerinin yetkili amir tarafından görevlendirilmeleri olanaklı olduğunu,

-Bu görevlendirmeyle, kamu görevlisinin görevinden uzaklaştırılmasının veya onun cezalandırılması gibi hizmet gereklerine ters düşen bir sonucun amaçlanmaması gerektiğini,

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, hiç bir memurun sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamayacağı,

-Davaya konu olayda, teknik hizmetler sınıfı kapsamında Mühendis kadrosunda görev yapan davacının, kurumundaki personel eksikliği gerekçesiyle Sayman Mutemetliğinde görevlendirildiği, ancak mutemet olarak görevlendirilmesini haklı kılabilecek gerekçelerden hiçbirinin bulunmadığı, çalıştırıldığı görevin niteliği dikkate alındığında davacının unvanı ve kadrosuna uygun olmadığı, davacının mutemetlik görevinden alınarak kadrosuna uygun bir görevde çalıştırılması gerekirken aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde kamu yararına ve hizmetin gereklerine uyarlık bulunmadığı

değerlendirmelerinde bulunarak, mutemetlik görevinin kaldırılmamasına ilişkin işlemin iptaline Karar verdi.

Söz konusu Karar

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.