logo yeni

UZMAN EBE OLAN EBENİN ÖZLÜK HAKLARI DEĞİŞECEK Mİ?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

hemsireLisans mezunu olarak Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil “Ebe” unvanlı kadrolarda görev yapan Devlet memurlarından, yüksek lisans (master) yapanların “uzman ebe” olarak çalıştırılmalarına ilişkin yasa düzenlemesi Meclis Genel Kurulunda kabul edildi.

Kabul edilen düzenlemeye göre; lisans mezunu ebeler, meslekleriyle ilgili lisansüstü eğitim alarak uzmanlaştıktan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edildikten sonra uzman ebe olarak çalışacak.

Kanunla ebelere uzman ebe olma imkanı getirilirken, bu durumun ilgili memurların özlük haklarında hangi değişiklikleri yapacağı da merak ediliyor.

Konuyu memurunyeri.com olarak incelediğimizde, lisans mezunu olup da meslekleriyle ilgili alanda yüksek lisans yapmış hemşirelerin de “uzman hemşire” unvanını kazanmakta olduğunu, ancak uzman hemşire olmanın ilgililerin özlük haklarında ciddi bir değişikliğe neden olmadığını gördük.

Mecliste kabul edilen düzenleme yürürlüğe girdikten sonra, lisans mezunu olarak ebe kadrosunda görev yapmakla birlikte, yüksek lisans yaparak “uzman ebe” unvanını kazanan Devlet memurlarının özlük haklarına ilişkin olarak şunları söyleyebiliriz:

Kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi “ebe” kadrosunda lisans mezunu olarak görev yapanlar;

*Meslekleriyle ilgili alanda yüksek lisans yaparak diplomalarını Sağlık Bakanlığına tescil ettirdiklerinde, uzman ebe unvanını kazanacaklardır. Ancak, düzenleme yapılırken “Uzman Ebe” unvanlı kadro ihdas edilmediğinden, yüksek lisans yapan ebenin kadrosu değişmeyecektir.

*Meslekleriyle ilgili alanda ya da başka alanda yüksek lisans yaptıklarında; kazanılmış hak aylık derece/kademelerine “1 kademe” eklenir.

*Meslekleriyle ilgili alanda ya da başka alanda yüksek lisans yaptıklarında; “ek göstergesi”, “yan ödemesi”, “özel hizmet tazminatı” ve “ek ödemesi/sabit döner sermayesi” değişmez.

*Meslekleriyle ilgili alanda ya da başka alanda yüksek lisans yaptıklarında, “1” kademe ilerlemesinden kaynaklı değişiklikler dışında aylık ücretleri değişmez.

*Meslekleriyle ilgili alanda ya da başka alanda yüksek lisans yaptıklarında, emekli keseneklerine esas derece/kademelerine “1 kademe” eklenir ve bunun dışında emeklilik hakları da değişmez.

Değerlendirmemiz

Mesleklerinde yüksek lisans yapan ebelerin “Uzman Ebe” unvanı kazanacaklarına ilişkin yasal düzenleme “Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun”a eklenen bir fıkrayla yapılmış olmakla birlikte, yüksek lisans yapmaları nedeniyle unvanları değişecek olan Ebelerin kadro ve özlük haklarına ilişkin düzenlemeler getirilmemesi, Uzman Ebe unvanını kazanacak olanlar için mağduriyete neden olabilecektir.

Yaşanması muhtemel sıkıntıların önlenebilmesi bakımında, uzman ebe unvanı verilmesine yönelik düzenlemeyle ortak zamanda; Uzman Ebe kadrosu ihdas edilerek bu kadroya ait zam ve tazminatlar ile ek ödeme (sabit döner sermaye) oranlarının belirlenmesi yoluna gidilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Uzman Ebe düzenlemesi

MADDE 1 - 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 47 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Lisans mezunu ebeler meslekleriyle ilgili lisansüstü eğitim alarak uzmanlaştıktan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edildikten sonra uzman ebe olarak çalışırlar.

Ebeler meslekleri ile ilgili olan özellik arz eden birim ve alanlarda belirlenecek esaslar çerçevesinde yetki belgesi alırlar. Yetki belgesi alınacak eğitim programlarının düzenlenmesi, uygulanması, koordinasyonu, belgelendirme ve tescili, kredilendirme ve yetki belgelerinin iptali gibi hususlar ile uzman ebelerin ve yetki belgesi alanların görev, yetki ve sorumlulukları Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir."

 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.