logo yeni

UZMAN YARDIMCISINDAN DAHA AZ MAAŞ ALAN UZMANLAR İÇİN KANUN TEKLİFİ VERİLDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

maas adaletiSitemizde defalarca gündeme getirmeye çalıştığımız haksız bir uygulamanın giderilmesine yönelik hazırlanan Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

664 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı Kuruluşlarının teşkilat yapıları yeniden düzenlenmiş ve söz konusu Kurumlarda Yüksek Kurum Uzmanı istihdam edilmesi öngörülmüştü. Ancak, ilgili mevzuatlarına göre bu Kurumlarda daha önce Uzman Yardımcısı olarak göreve alınmış ve belli bir yetişme süresi sonunda gerekli şartları taşıdıkları için “Uzman” kadrolarına atanmış olanlar, yeni ihdas edilen Yüksek Kurum Uzmanı kadrosuna atanmayarak, kadroları şahsa bağlı hale getirilmişti.

Bu durum, söz konusu Uzmanların, çalıştıkları kurumlarda işe giren Yüksek Kurum Uzman Yardımcılarından daha düşük aylık ücret almaları sonucunu doğurmuştu. Konuya ilişkin ayrıntılı haberimiz için tıklayınız ...

Uzmanlar aleyhine oluşan bu haksızlığın giderilmesi amacıyla verilen uğraşılar neticesinde, AKP Milletvekili Seyit SERTÇELİK ve Milletvekili arkadaşları tarafından Kanun Teklifi hazırlandı.

Meclis Başkanlığına sunulan “Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı Kuruluşlarında Uzman olarak görev yapmakta olanların (mesleğe özel yarışma sınavı ile uzman yardımcısı olarak girmiş olanlar) başka bir işleme gerek kalmaksızın Yüksek Kurum Uzmanı kadrolarına atanmalarını öngörüyor.

Meclis çalışmalarına ara verilmesine kısa bir süre kala verilen Kanun Teklifinin, geciktirilmeden yasalaşmasını ve uygulamadaki haksızlığın giderilmesini umut etmekteyiz.

Kanun Teklifi metni

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 11/10/2011 tarihli ve 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) 26/5/1985 tarihli ve 18765 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan mülga Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kadrolu Uzmanlık Yönetmeliğine göre Yüksek Kurum ve Kurumlarda mesleğe özel yarışma sınavı ile Uzman Yardımcısı olarak alınıp, 3 yıllık yetişme dönemini takiben özel yeterlik sınavı ile Uzman kadrosuna atanmış olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte söz konusu kadrolarda bulunanlar başka bir işleme gerek kalmaksızın mevcut kadro dereceleriyle bu kadroların bulunduğu Yüksek Kurum veya Kuramlardaki Yüksek Kurum Uzmanı kadrolarına atanmış sayılırlar. Bunların Uzman ve Uzman Yardımcısı olarak geçirmiş oldukları süreler Yüksek Kurum Uzmanı ve Yüksek Kurum Uzman Yardımcısı kadrolarında geçmiş sayılır. Bunlar için anılan Yönetmelik uyarınca yapılmış olan özel yarışma ve yeterlik sınavları, Yüksek Kurum Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı için yapılan özel yarışma ve yeterlik sınavı olarak kabul olunur. Bu kapsamda Yüksek Kurum Uzmanlığına atanmış sayılanların işgal edecekleri Yüksek Kurum Uzmanı kadroları başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas ve tahsis edilir ve Yüksek Kurum veya Kurumların kadro cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenir. İhdas edilen bu kadrolar; unvanı, adedi ve teşkilatı belirtilmek suretiyle bir ay içinde Maliye Bakanlığına ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.