logo yeni

BİLİŞİM UZMANLIĞI GERÇEKLEŞİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

bilgisayar isletmeniKalkınma Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı'nda yer alan bilişim uzmanlığı kurulacağı yönündeki haberler medyada yer aldı.

Bu haberlere göre, kamu kurumlarında bilişim alanında çalışan personelinin özlük hakları iyileştirilecek, kariyer uzmanlığı niteliğinde "bilişim uzmanlığı" kadrosu ihdas edilecek.

Bilişim Uzman Yardımcısı ve Bilişim Uzmanı kadrosu ihdas edilirken, bu şekilde istihdam edilecek personelin, kadroya uygun/işin gerektirdiği nitelikleri ölçen işe alım süreçlerinden ve yeterlik sınavlarından geçirilmesi planlanıyor.

Eylem Planında neler yer alıyor?

Eylem planına göre, kamuda bilişim personelinin istihdamına yönelik yapılacak çalışma ve düzenlemeler şöyle:

- Devlet Personel Başkanlığı tarafından kamuda bilişim personel istihdamı politikası üzerinde bir çalışma başlatılacak. Bu çalışmada, kamunun bilişim personeli çalıştırma usul ve esasları belirlenecek ve iyileştirme konusunda olabilecek tedbirler ortaya konulacak.

- Küresel örnekler ve özel sektördeki en iyi uygulamalar da göz önünde bulundurularak belirlenecek kadroların görevleri, yetki ve sorumluluk tanımlarının yapılması, yeni usullerin belirlenmesi, halihazırda kamuda istihdam edilen mühendis, programcı, çözümleyici gibi kadroları yerine kariyer uzmanlığı olarak "Bilişim Uzman Yardımcısı" ve “Bilişim Uzmanı” kadrosu ihdas edilecek. Bilişim Uzman Yardımcılığı kadrosunda istihdam edilecek personel, bu kadroya uygun/işin gerektirdiği nitelikleri ölçen işe alım süreçlerinden ve yeterlik sınavlarından geçirilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarının bilişim personeli seçiminde genel kriterler yanında ihtiyaç duyulan alana özgü (veri madenciliği, bilgi güvenliği, bulut bilişim, sosyal medya gibi) yeterlilik de ölçülecek.

- Söz konusu kadrolar için kariyer uzmanlıklara eşit özlük hakları ve kariyer imkanları belirlenecek.

- Kurumlarda bilişim birimlerinde çalışan personelin kurumlar arasında geçici görevlendirilmesi konusunda usul ve esaslar tespit edilecek.

- Düzenlemenin yapıldığı tarihte kurumlarda çeşitli unvanlar altında istihdam edilen bilişim personelinin, yeni kadrolara geçirilmesinde geçerli olacak ilke ve koşullar (sınav vesaire) ve özlük haklarına ilişkin hususlar belirlenecek.

- Kurumların bilişim stratejilerinde, personel istihdamına ilişkin hususlar yeterli detayda ele alınacak.

- Devlet Memurları Kanunu'nda ve ilgili diğer mevzuatta gerekli düzenlemeler yapılacak.

Bilişim uzmanlığı gerçekleşir mi?

Öncelikle memurunyeri.com olarak şunu belirtmek isteriz ki, bizim de gerçekleşmesini istediğimiz ve planda yer alan bazı düzenlemeler eylem planı ortaya konulmadan önce kısmen hayata geçirilmiş durumdadır. Öte yandan bilişim personeli ile ilgili kariyer oluşturma planının hayata geçmesi mevcut şartlar içinde zor görünmektedir. Kaldı ki bugüne kadar ki uygulamalar göz önünde tutulduğunda stratejik yönetim anlayışı ile birlikte kamuda yer bulan eylem planlarında yer verilen eylemlerin gerçekleşme oranının düşük olduğunu da belirtmemiz gerekiyor.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.