logo yeni

DEVLET MEMURLARI MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ ÇALIŞMALARINA KATILABİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

istisnai memuriyet7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak Milletvekili Genel Seçimlerinde aday olabilmek için istifa etmemiş olmakla birlikte, bazı memurlar siyasi partiler ya da adaylar tarafından yürütülecek seçim çalışmalarına mesai saatleri içerisinde ya da dışında katılmayı düşünmektedirler.

Devlet memurlarının, siyasi partileri ilgilendiren bir seçimde parti ya da adayla ilgili çalışmalarda yer almasının, 657 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde mümkün olamayacağını memurunyeri.com olarak düşünmekteyiz. Konuya aşağıdaki şekilde açıklama getirmek mümkün.

7 Haziran 2015 seçimleri için istifalar

2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununda, yapılacak seçimde aday olmak isteyen Devlet memurlarının görevlerinden çekilmeleri gerektiğine hükmedilmiş ve 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan Milletvekili Genel Seçimine katılmak isteyen Devlet memurları 10 Şubat 2015 Salı günü saat 17.00’ye kadar görevlerinden ayrılmışlardı.

Öte yandan, seçimlerde aday olabilmek için görevlerinden ayrılan Devlet memurlarının, aday adayı veya aday olamamaları ya da seçimi kaybetmeleri halinde, yeniden göreve dönmeleri mümkün bulunmaktadır.

İstifa etmeden seçim çalışmalarına katılmak

7 Haziran’da yapılacak Milletvekilli Genel Seçimine katılmak için görevinden ayrılması gerektiği hale süresi içerisinde görevinden ayrılmayan Devlet memurlarının, memuriyet görevi devam ederken seçim çalışmaları sırasında siyasi partiler veya adaylar lehine/aleyhine yapılan çalışmalara katılması 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde sorun yaratabilecek bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır.

Devlet Memurları Kanununun;

**6 ncı maddesinde, “Devlet memurları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına sadakatla bağlı kalmak ve milletin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti   kanunlarını sadakatla uygulamak zorundadırlar.” denilmiştir.

**7 nci maddesinde; "Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar.” denilmiştir.

**125/D maddesinde, “Görevin yerine getirilmesinde … siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak” veya “Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak” fiillerini işleyen memurlara kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verileceği hükme bağlanmıştır.

**125/E maddesinde, “İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak …” veya “… siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek” ya da “Siyasi partiye girmek” fiillerini işleyenlerin Devlet memuriyetinden çıkarma cezası ile cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu hükümleri birarada değerlendirdiğimizde, 657 sayılı Kanunda yer alan hükümlerden, Devlet memuriyetinden ayrılmamış olanların siyasi faaliyette bulunmasının açıkça yasaklandığı ve bu yasaklara aykırı hareket eden memurlar hakkında disiplin cezası verilmesinin öngörüldüğünü anlamaktayız.

Bu itibarla, Devlet memurlarının mesai saati içinde veya dışında, siyasi faaliyet kapsamında değerlendirilebilecek fiil veya hallerinin tespit edilmesi durumunda, ilgili memur hakkında disiplin cezası verilebileceği ve hatta işlenen fiile göre Devlet memuriyetinden çıkarılası da gündeme gelebileceğini düşünmekteyiz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.