logo yeni

POLİS AKADEMİSİ TÜM PERSONELİNİN GÖREVLERİNE SON VERİLİYOR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

polis akademisiTBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ve İç Güvenlik Paketi olarak bilinen torba tasarının ikinci bölümü tamamlandı.

“Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve  Yetkileri Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde  Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” kabul edilen maddelerine göre;

-Polis Akademisi Başkanı,

-Dekan,

-Enstitü müdürü ve  enstitü sekreteri,

-Polis meslek yüksekokulu müdürü,

-Polis meslek eğitim merkezi  müdürü ve bunların yardımcıları,

-Her kadrodaki öğretim elemanları ve idari  personelin

görevleri, yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte sona erecek ve kadrolarıyla  ilişkileri kesilecek.

Polis Akademisi Başkanı, düzenleme yürürlüğe girdikten sonra 20 gün  içinde atanacak.

Görevi sona eren personelden bazıları tekrar atanabilecek

Kabul edilen düzenlemeye göre, Polis Akademisi'nde görevi sona eren öğretim üyesi, öğretim görevlisi,  okutman, araştırma görevlisi, uzman ve idari personelden başkanın teklif ettiği  ve İçişleri Bakanı'nın uygun gördüğü personel, en geç 2 ay içinde  Polis  Akademisi Başkanlığı'nda durumlarına uygun kadrolara atanacak.

Güvenlik Bilimleri Fakültesi de dönüşüyor

Güvenlik Bilimleri Fakültesi, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi  Müdürlüğüne dönüştürülürken, fakülte öğrencileri, YÖK tarafından belirlenecek  üniversitelerin iktisadi ve idari bilimler fakültelerine tercihlerine göre  yerleştirilecek.

1 Ocak 2020 tarihine kadar, emniyet teşkilatının ilk kademe amir  ihtiyacını karşılamak üzere, lisans mezunları arasından KPSS'de taban puanı alan  ve şartları taşıyanlar, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi'nde bir eğitim-öğretim  dönemi özel eğitime tabi tutulabilecek.

İlgili Geçici maddenin metni:

“GEÇİCİ MADDE 6- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Polis Akademisi Başkanlığında Başkan, Dekan, Enstitü Müdürü ve Enstitü Sekreteri, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü ve bunların yardımcıları ile her kadrodaki öğretim elemanları ve idari personelin anılan Başkanlıktaki görevleri sona erer ve kadrolarıyla ilişkileri kesilir. Akademide geçici olarak görev yapanların da aynı tarihte görevlendirmeleri sona erer.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yirmi gün içinde Başkanın ataması yapılır. Başkanın ataması yapıldıktan sonraki yirmi gün içinde Başkan Yardımcısı, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürü ve Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı, Enstitü Müdürü ve Enstitü Sekreteri, Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü kadro veya unvanlarına atama yapılır.

Polis Akademisi Başkanlığında görevi sona eren öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman ve idari personelden Başkanın teklif ettiği ve Bakanın uygun gördüğü personel, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde Polis Akademisi Başkanlığında durumlarına uygun kadrolara atanır. İdari personelden Başkanlığa yeniden ataması yapılmayanlar, Genel Müdürlüğün diğer birimlerinde durumlarına uygun kadrolara aynı süre içinde atanır. Ataması yapılmayan personelden akademik kadroda bulunanlar ise başka yükseköğretim kurumlarına atamaları yapılmak üzere aynı süre içinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir. Bu şekilde bildirimi yapılanlar için, durumlarına uygun akademik unvanlı kadrolara atanmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca tespit edilecek yükseköğretim kurumlarına bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde anılan Başkanlık tarafından atama teklifi yapılır ve bu teklifi izleyen bir ay içinde de atama işlemleri tamamlanır. Bu fıkra kapsamında yükseköğretim kurumlarına ataması yapılan akademik personelin kadroları, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin tamamlandığı tarih itibarıyla ihdas edilerek 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin ilgili yükseköğretim kurumlarına ait bölümlerine eklenmiş sayılır. Bu fıkra kapsamında bulunanların atama işlemleri tamamlanıncaya kadarki mali ve sosyal hakları, hâlen bu ödemelerin yapıldığı birimler tarafından ödenmeye devam olunur.”

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.