logo yeni

VERGİ HAFTASI VERGİ ÇALIŞANLARINI ES GEÇTİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

vergi dairesiTürk Büro-Sen Çankırı Şube Başkanı Metin MEMİŞ yaptığı yazılı açıklamada, geride kalan vergi haftasında vergi çalışanlarının sorunlarının göz ardı edildiğini belirtti.

Memiş 2015 yılında tüm vergiler için yeniden değerlendirme oranının  %10.1’e yükseltildiğini, ancak yapılan toplu sözleşmeye göre memurların 2015 yılında %3+3 zam alacaklarını belirterek, “2014 yılında yaklaşık 2 milyon 100 bin memur %15 vergi diliminden, 2015 yılında %20’ye çıkacaktır. Sözleşmeli çalışanlar ise %20’den, %25 yüksek vergi dilimine girecektir. Memurlarımız 2015 yılında da vergiye çarpılacaklardır. Aldıkları %3’lük artışlar ellerinden gidecektir. Kısacası memur, yoksulluksınırında maaş alacak, fakat zenginlerden fazla vergi ödeyecektir. Bu adaletsizlik derhal düzeltilmelidir.”  ifadelerini kullandı.

Maliye Bakanlığı Ve Gelir İdaresi Başkanlığı Çalışanları Sorunlarının Çözümünü Bekliyor

Memiş, Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nda personel yetersizliği dolayısı ile her bir çalışanın iki kişilik iş yapmak zorunda kaldığını, kurumda boş kadrolara atama yapılmadığı için çalışanların çalışma koşulları oldukça ağır hale geldiğini,  yoğun çalışma temposundan dolayı sosyal yaşantısı olmayan çalışanların, kişisel ve ailevi sorunları gittikçe arttığını vurgularken, acilen çözüm beklenen huşuları şöyle sıraladı:

“-657 sayılı kanunda mali hizmetler sınıfının oluşturulması,

-Ek ödemelerin emekli keseneğine dahil edilerek emekliliğe yansıtılması,

-Aynı iş yerinde aynı işi yapan çalışanlar arasındaki ücret adaletsizliğinin giderilmesi,

- Maliye Bakanlığı ve GİB’de uzmanlık sınavlarının açılması ve sınavların sürekli hale getirilmesi,

-Vergi haftasında çalışanlara asgari ücret tutarında ikramiye ödenmesi,

-Maliye ve Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde personel sayısının yetersizliği nedeniyle merkez ve taşrada genel idari hizmetlerinin sınıfının görevini yerine getiren engelli ve yardımcı hizmetler sınıfında çalışan personele bir defaya mahsus olmak üzere genel idare ve teknik hizmetler sınıfına atanma hakkı verilmesi,

-Denetim, yoklama icra ve tahsildarlık görevlerini ifa eden personelin ulaşım, yemek ve güvenliklerine ilişkin yaşadığı aksaklıkların giderilmesi,

-Gelir ve Defterdarlık uzmanlığı sınavlarına müracaatta, halen çalışan personel için aranan KPSS şartı ve uzmanlık sınavlarına girişlerdeki, sınırlamaların kaldırılarak sürekli hale getirilmesi, ve tüm çalışanlara uzman yardımcılığı kadrosunun verilmesi,

-Personelin yer değiştirmeye ilişkin atama taleplerine kıstas getirilerek boş kadroların bulunduğu birimlerin ve illerin internet ortamından duyurulması,

-Genel idari Hizmetler sınıfına dâhil koruma ve güvenlik görevlisi ile şoförlerin talepleri halinde V.H.K.İ. kadrolarına atanması,

-Engelli, teknisyen yardımcısı, yardımcı hizmetliler sınıfı ve diğer personel için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının ivedilikle açılması,

-Maliye Bakanlığına bağlı birimlerde açılacak görevde yükselme ve özel sınavlara tüm personelin birim farkı gözetilmeksizin katılabilmesinin sağlanması,

-Kamudaki uzmanların özlük haklarının eşitlenmesi konusunda yapılan düzenlemeye Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm uzmanlar dahil edilerek merkez taşra ayrımına son verilmesi,

-Yardımcı hizmetler sınıfındaki personelin (teknisyen yardımcısı, aşçı, bekçi, kaloriferci vb.) belirlenecek kriterler çerçevesinde memuriyet kadrolarına atanması,

-2005 yılından sonra göreve başlayan personele ek bir derece verilmesi,

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102. maddesi gereğince çalışanlara verilen yol izinlerinin maliye çalışanları içinde diğer kamu kurumlarında uygulandığı gibi uygulanması,

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesi kapsamında verilen disiplin cezalarına sicil affı getirilmesi,

-Çalışanlara (yardımcı hizmetli, güvenlik görevlisi, şoför, veznedar, memur, icra memuru, V.H.K.İ , şef, uzman, müdür yardımcısı, vergi dairesi müdürü, vb.) ödenen özel hizmet tazminatların aynı  orana yükseltilmesi, maaşı oluşturan tüm kalemlerin emekli keseneğine yansıtılması,

-Lise ve ön lisans mezunlarına da uzmanlığa girme hakkının verilmesi,”

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.