logo yeni

HANGİ GÖREVLERE ATANIRKEN ÖZEL SEKTÖR HİZMETİNİN TAMAMI DEĞERLENDİRİLİYOR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

memur3Eğitim ve Öğretim Hizmetleri ile Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfları dışındaki (Yardımcı Hizmetler Sınıfını da dışarıda tutabiliriz) hizmet sınıflarının 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerdeki kadrolarına yapılacak bazı atamalarda, ilgililerin özel sektör hizmetlerinin tamamı değerlendirilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesine göre, derece yükselmesindeki süre şartına bakmadan 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerdeki kadrolara atanacaklarda, atama yapılacak kadronun derece ve ek göstergesine göre değişen hizmet süresi şartı da aranmaktadır.

68/B kapsamındaki kadrolara atanmada hizmet süresi şartı

657 sayılı Kanunun 68/B maddesi hükümlerine istinaden atanacakların, diğer şartların yanı sıra, atama yapılacak kadronun derece ve ek göstergesine göre belirlenmiş hizmet süresine sahip olmaları gerekiyor.

Kanundaki düzenlemeye göre;

*Ek göstergesi 5300 ve daha yukarı olan kadrolara atanacakların en az 12 yıl,

*1 ve 2 nci derecelerde ek göstergesi 5300’den az olan kadrolara atanacakların en az 10 yıl,

*3 ve 4 üncü dereceli kadrolara atanacakların en az 8 yıl

hizmetlerinin bulunması gerekmektedir. 4 yıldan az süreli yükseköğrenim mezunları için ise hizmet süresinin 2 yıl daha fazla olması gerekiyor.

Değerlendirilecek hizmetler

68/B kapsamında atanacak olanların hizmet süreleri hesaplanırken;

*Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlarda geçen sürelerin; İl Özel İdareleri ve belediyeler, bunların birlikleri ve bunlara bağlı iktisadi müessese ve işletmelerde geçen sürelerin; iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinde geçen sürelerin; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dışında kalan ve kamu fonu kullanan, özel kanunlarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluşları ve bu nitelikteki bankalar ve bunların en az sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurdukları müessese, ortaklık ve iştiraklerde geçen sürelerin; döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarında geçen sürelerin; yasama organı üyeliğinde geçen sürelerin; belediye başkanı olarak geçen sürelerin; belediye ve il genel meclisi üyeliğinde geçen sürelerin; kanunlarla kurulan fonlarda geçen sürelerin; uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin; muvazzaf askerlikte geçen sürelerin ve okul devresi dâhil yedek subaylıkta geçen sürelerin tamamı değerlendirilir.

*Yükseköğrenim gördükten sonra, (yukarıda belirtilen yerler dışında) özel kurumlarda veya serbest olarak çalışılan sürelerin ise dörtte üçü değerlendirilir. Ancak, 3/4’lük sürenin toplamı en çok 6 yıl olabilir.

Özel sektör hizmetlerinin tamamının değerlendirileceği haller

657 sayılı Kanunun 68/B maddesi kapsamında yapılacak atamalarda, ilgililerin yükseköğrenim gördükten sonra özel sektörde geçirdikleri hizmet sürelerinin 3/4'ü değerlendirilmekte ve bu şekilde hesaplanan sürenin en çok 6 yılı atanmada göz önünde bulundurulmaktadır.

Öte yandan, bazı unvanlardaki kadrolara 68/B kapsamında yapılacak atamalarda ise, özel sektör hizmetlerinin tamamının değerlendirilmesi söz konusu olabilmektedir.

Başbakanlık ve bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında müsteşar ve müsteşar yardımcısı ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına yapılacak atamalarda, yükseköğrenim gördükten sonra yurt içinde ya da yurt dışında özel kurumlarda veya serbest olarak çalışılan sürelerin tamamı hiçbir sınırlamaya tabi olmadan, 68/B kapsamında yapılacak atamalarda değerlendirilmektedir.

Bu farklı düzenleme, üst düzeydeki görevlere daha önce kamu hizmeti hiç bulunmayan kişilerin de atanmasına imkan vermektedir.

Örneğin; lisans mezunu olarak bir kurumda 1 inci derece Şube Müdürü kadrosuna atanacak olanların hizmet süresinin en az 4 yılının kamu kurum ve kuruluşlarında geçmiş olması gerekirken, aynı kurumda Müsteşar kadrosuna atanacaklarda aranan hizmet süresinin herhangi bir kısmının kamu kurum ve kuruluşlarında geçmiş olması gerekmemektedir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.