logo yeni

KADROYA GEÇİRİLEN SÖZLEŞMELİLERİN NAKİL YASAĞI KALKACAK MI?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

rotasyon2013 yılında yürürlüğe giren 6495 sayılı Kanunla kadroya geçirilen sözleşmeli personele getirilen 5 yıllık nakil yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin soru önergesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından cevaplandırıldı.

Milletvekili Alim IŞIK tarafından verilen bir soru önergesine cevap niteliğinde hazırlanan ve Bakan Faruk ÇELİK imzasını taşıyan açıklamada, kadroya geçirilen sözleşmeli personele getirilmiş olan 5 yıllık nakil yasağının kaldırılması konusunda şöyle denildi:

6495 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarından memur kadrolarına atanan personel sayısı 26/05/2014 tarihi itibariyle 103.673 tür. Bu sayıya 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kurumlarda, mahalli idarelerde ve TRT de çalışanlar ile teşkilat kanunlarına tabi istihdam edilen sözleşmeli personelden kadroya atananlar dahildir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesinde, “Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kumruların muvafakati ile ... bir kadroya nakilleri mümkündür.” hükmüne yer verilerek, memurların bir kurumdan diğerine nakillerinin kurumların muvafakati ile mümkün olduğu belirtilmektedir. Bu çerçevede, memurların bir kurumdan başka kurumlara naklen atanma işlemlerinde Bakanlığımız tarafından yürütülen bir işlem bulunmamaktadır.

Aynı Kanunun, 02/08/2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesiyle eklenen, geçici 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında ise; "...Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananların beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz." hükmüne yer verilmiş, bu hükme herhangi bir istisna da getirilmemiştir. Bu çerçevede, mezkur hükümde değişiklik yapmak kanun koyucunun takdirinde olup, beş yıllık nakil yasağının kaldırılması konusunda Bakanlığımızca yürütülen bir çalışma bulunmamaktadır.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.