logo yeni

VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILARININ PERFORMANSI ÖLÇÜLECEK

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

personel6Haklarında yapılacak performans değerlendirmesinde başarılı bulunmayan Vergi Müfettiş Yardımcıları yeterlik sınavına giremeyecek. Ayrıca, yeterlik sınavlarında elenen Vergi Müfettiş Yardımcıları ikinci defa yeterlik sınavına girebilecek.

“Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”de yapılan değişiklikle, Vergi Müfettiş Yardımcılarına ikinci defa yeterlik sınavına girme hakkı tanınırken, daha önce yapılan yeterlik sınavlarında başarılı olamadıkları ya da sınava girmedikleri için başka kadrolara atanmış olanlara da yeniden Vergi Müfettiş Yardımcılısı kadrosuna atanma ve yeniden sınava girme hakkı da tanındı.

Bugün yürürlüğe giren Yönetmelikte yer alan düzenlemelerden bazıları şöyle:

* Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu tarafından yapılan yeterlik sınavlarında başarılı olamayan veya özürsüz olarak bu sınavlara girmeyen Vergi Müfettiş Yardımcıları, başarılı olamadıkları ya da özürsüz olarak girmedikleri sınavın sonuçlarının duyurulduğu tarihten itibaren en az bir yıl daha çalışmaları ve bu dönemde performans değerlendirmesine göre başarılı olmaları şartıyla, ikinci kez sınava girebilecek.

*İkinci kez yapılacak yeterlik sınavı veya mazeret sınavı sonucunda Vergi Müfettişi kadrolarına atanacak olanlar, ilk yeterlik sınavında “en başarılı %5 dışında kalanlar” gibi (A) Grup Başkanlıklarında görevlendirilecek.

*Vergi Müfettiş Yardımcılığı döneminde yapılacak performans değerlendirmesine göre başarısız olanlar yeterlik sınavına giremeyecek.

*Girdiği ilk yeterlik sınavında başarılı olmadığı ya da özürsüz olarak sınava girmediği için ikinci sınav hakkı tanınan Müfettiş Yardımcıları, verilecek bir yıllık ek süre içerisinde yapılacak performans değerlendirmesinde başarısız olurlarsa ikinci yeterlik sınavına giremeyecek.

*İkinci defa girdiği yeterlik sınavında da başarı gösteremeyenler ve özürsüz olarak ikinci defa yeterlik sınavına girmeyenler Maliye Bakanlığı teşkilatında durumlarına uygun memur kadrolarına atanacak.

*Daha önce yapılan yeterlik sınavlarında başarılı olamayan veya özürsüz olarak sınavlara girmeyenlerden halen başka kadrolarda görev yapanlar, bugünden itibaren en az bir yıl daha çalışmaları ve bu dönemde performans değerlendirmesine göre başarılı olmaları şartıyla bir defaya mahsus olmak üzere yeniden sınava alınacak. Bu sınavda başarı göstererek Vergi Müfettişi olarak atananlar, (A) Grup Başkanlıklarında görevlendirilecek. Bu haktan yararlanmak isteyenler, bugünden itibaren bir ay içerisinde Vergi Müfettiş Yardımcısı kadrosuna atanmak için başvuruda bulunacak ve bir yıllık sürenin hesabında tekrar Vergi Müfettiş Yardımcısı kadrosuna atanma tarihi esas alınacak.

VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 33/A maddesi eklenmiştir.

“İkinci sınav hakkı

MADDE 33/A – (1) Kurul tarafından yapılan yeterlik sınavlarında başarılı olamayan veya özürsüz olarak bu sınavlara girmeyen Vergi Müfettiş Yardımcılarına, başarılı olamadıkları ya da özürsüz olarak girmedikleri sınavın sonuçlarının duyurulduğu tarihten itibaren en az bir yıl daha çalışmak ve bu dönemde performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartıyla, Başkanlıkça belirlenecek bir tarihte bir defaya mahsus olmak üzere ikinci kez sınav hakkı verilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “en başarılı %5 dışında kalanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile 31 inci maddede yer alan sınav konularından yapılan ikinci yeterlik sınavında veya mazeret sınavında başarılı olanların tamamı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(1) Vergi Müfettiş Yardımcılarından;

a) Yardımcılık döneminde yapılan performans değerlendirmesine göre başarısız olup yeterlik sınavına girmeye hak kazanamayanlar,

b) Girdiği ilk yeterlik sınavında başarılı olamayanlardan veya özürsüz olarak sınava girmeyenlerden, verilen bir yıllık ek süre içerisinde yapılan performans değerlendirmesine göre başarısız olup ikinci yeterlik sınavına girmeye hak kazanamayanlar,

c) İkinci defa girdiği yeterlik sınavında da başarı gösteremeyenler,

ç) Özürsüz olarak ikinci defa yeterlik sınavına girmeyenler,

Bakanlık teşkilatında derecelerine uygun memur kadrolarına atanırlar.”

“(3) Mazeret sınavına girenler ile ikinci kez sınav hakkı verilenlerden başarılı olanlar kıdem sıralamasında kendilerinden bir önce yapılan yeterlik sınavında başarılı olanların sonuna, başarı sırasına göre yerleştirilirler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“İkinci sınav hakkına ilişkin geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Kurul tarafından yapılan yeterlik sınavlarında başarılı olamayan veya özürsüz olarak sınavlara girmeyenlerden halen başka kadrolarda görev yapanlara, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren en az bir yıl daha çalışmak ve bu dönemde performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartıyla bir defaya mahsus olmak üzere ikinci bir sınav hakkı verilir. Bu sınavda başarı göstererek Vergi Müfettişi olarak atananlar, (A) Grup Başkanlıklarından birinde ihtiyaçlar gözetilerek Başkanlık tarafından görevlendirilir.

(2) Birinci fıkra kapsamında bulunanlar, Vergi Müfettiş Yardımcısı kadrosuna atanmak için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde Başkanlığa başvururlar. Bu kişiler için bir yıllık sürenin hesabında tekrar Vergi Müfettiş Yardımcısı kadrosuna atandığı tarih dikkate alınır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.