logo yeni

GÖREVİNİ YAPMAYAN MEMURA HANGİ CEZALAR VERİLEBİLİR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

tembelKamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan Devlet memurları, kendilerine verilen ve yerine getirmekle yükümlü oldukları emir ve görevleri yapmadıklarında, haklarında bazı yaptırımlar uygulanabilmektedir.

Devlet memurlarının, görevlerini zamanında ve gereği gibi yapmaları esas olmakla birlikte, çalıştıkları kurumlarda yerine getirmekle yükümlü oldukları görevleri hiç ya da gereği gibi yapmayan memurlar hakkında yapılacak işlem ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiştir.

657 sayılı Kanunda konuya ilişkin yer alan düzenlemelerin, görevini gereği gibi yapmayan memurları görevini yapmaya zorlayacağını düşünmekteyiz. Ancak, Kanundaki düzenlemelere rağmen, bu düzenlemeleri devreye sokmadan memurların iş yapmadığından söz ediliyorsa, bu aşamada sorumlunun görevlerini gereği gibi yerine getirmeyen amirde olması kaçınılmaz olacaktır.

Kanunda düzenlenen yaptırımların, görevini yapmayan memur hakkında amirleri tarafından hakkaniyete uygun şekilde ve gereği gibi uygulanması durumunda, memurların iş yapmadığının ileri sürülemeyeceğini memurunyeri.com olarak düşünmekteyiz.

Görevini yapmayan memura verilebilecek cezalar

Devlet memurlarının, amirlerinden aldıkları emirleri yerine getirmeleri, kamu hizmetlerinin yürütülmesi bakımından zorunludur. Bu nedenle, amirleri tarafından verilen emirleri yerine getirmeyen memurlar hakkında çeşitli yaptırımların uygulanması söz konusudur.

657 sayılı Kanunda yer alan yaptırımlara göre, kendisine verilen;

-Emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, kayıtsızlık gösteren veya düzensiz davranan memura uyarma cezası verilir.

-Emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, kusurlu davranan memura kınama cezası verilir.

-Emirlere itiraz eden memura kınama cezası verilir.

-Emir ve görevleri kasıtlı olarak tam ve zamanında yapmayan memura aylıktan kesme cezası verilir.

-Emir ve görevleri kasten yapmayan memura kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir.

-Emir ve görevleri kasten yapmayan memura kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verildikten sonra, 10 yıl içerisinde aynı fiili yeniden işlemesi durumunda memura bir derece ağır ceza olan Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilir.

Öte yandan, disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanacağından, “verilen görev ve emirleri kasten yapmamak” fiilinin iki defa işleyen memurun Devlet memurluğundan çıkarılması da söz konusu olabilir.

Hukuka aykırı emir

Memur, amirleri tarafından yazılı ya da sözlü olarak verilen emirleri Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse o emri yerine getirmez.

Memur, emri yerine getirmeme gerekçesini emri veren amirine bildirir. Amir verdiği emirde ısrar eder ve ısrarını yazılı olarak da memura bildirirse, memur verilen emri yerine getirmek zorundadır. Ancak, amir yazılı olarak tekrarlamazsa memur o emri yerine getirmez.

Amirin yazılı ısrarı üzerine yerine getirilen emirlerden, emri veren amir sorumlu olacaktır. Ancak, verilen emrin konusunun suç teşkil ettiği durumlarda, amirin ısrarı olsa bile o emir hiçbir koşulda memur tarafından yerine getirilmemelidir. (Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için getirilen istisnalar hariç)

 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.