logo yeni

VERGİ DAİRELERİNDE GELİR UZMANLARI ŞEFE BAĞLI ÇALIŞACAK

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

personel3Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı vergi dairelerinde görev yapan Gelir Uzmanlarına, ilgili servis şefi tarafından da görev verilebilecek ve Gelir Uzmanları şefe karşı da sorumlu olacak.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren ve Gelir Uzmanlarını üzeceğini düşündüğümüz bazı değişiklikler de getiren “Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği”nde yer alan düzenlemelerden bazıları şöyle:

-Vergi Dairesi Müdürlüğü ve bağlı Vergi Dairesi Müdürlüklerinde, yeterli sayıda şef bulunmadığında, ilgisine göre vergi dairesi müdürü veya mal müdürü servis yönetimini varsa bir gelir uzmanına yoksa memurlardan birine verebilecek. Daha önce, şef olmadığında servis yönetimi memurlardan birine verilmekteydi.

-Vergi Dairesi Müdürlüğü ve bağlı Vergi Dairesi Müdürlüklerinde görevli Gelir Uzmanlarına, ilgili birimdeki şef tarafından da görev verilebilecek ve Gelir Uzmanları kendilerine verilen görevleri mevzuata uygun olarak ve zamanında yerine getirmemekten dolayı şefe karşı da sorumlu olacak. Daha önce, Gelir Uzmanlarına görevlendirildikleri bölümün yönetiminden sorumlu müdür yardımcısı tarafından görev verilmekteydi.

-Veznedar, tahsildar ve icra memurlarının mükeffel memurlar arasından seçilmesi şartı kaldırıldı.

Bugün yürürlüğe giren değişiklikler ve eski hali

VERGİ DAİRELERİ KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/12/1994 tarihli ve 22151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dayanak

Madde 3 – Bu Yönetmelik, 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.”

Eski hali:

Hukuki Dayanak
"Madde 3- Bu Yönetmelik, Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 543 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen Ek 14 üncü Maddesine göre hazırlanmıştır."

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının B bendinin üçüncü alt bendi ile C bendinin ikinci alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bölüme bağlı servisler, şefler tarafından yönetilir. Şef en az bir, en çok iki servisin yönetimi ile görevlendirilebilir. Yeterli sayıda şef bulunmadığı takdirde vergi dairesi müdürü, servisin yönetimini varsa gelir uzmanına yoksa memurlardan birine verebilir.’’

“Şef, en az bir, en çok iki servisin yönetimi ile görevlendirilebilir. Yeterli sayıda şef bulunmadığı takdirde, malmüdürü servisin yönetimini varsa gelir uzmanına yoksa memurlardan birine verebilir.’’

Eski hali:

"Bölüme bağlı servisler, servis şefleri tarafından yönetilir. Servis şefi en az bir, en çok iki servisin yönetimi ile görevlendirilebilir. Vergi dairesi müdürü, yeterli sayıda servis şefi bulunmadığı takdirde, servisin yönetimini varsa gelir uzmanlarından yoksa memurlardan birine verebilir."

"Servis şefi, en az bir, en çok iki servisin yönetimi ile görevlendirilebilir. Yeterli sayıda servis şefi bulunmadığı takdirde, malmüdürü servisin yönetimini memurlardan birine verebilir."

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 24 – Gelir uzmanları, gelir uzman yardımcıları ve memurlar; yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerden kendilerine verilenleri yapmakla görevlidirler.

Gelir uzmanları, gelir uzman yardımcıları ve memurlar; şef, müdür yardımcısı ve müdür tarafından verilen işleri belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirmekle yükümlü olup, kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak ve zamanında yerine getirmemekten dolayı şefe, müdür yardımcısına veya müdüre karşı sorumludurlar.

Gelir uzmanları, gelir uzman yardımcıları ve memurlar, tahakkuk ve tahsilata ilişkin işlemlerin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmemesinden doğan Hazine zararlarından sorumludurlar.’’

Eski hali

Madde 24- Gelir uzmanları, gelir uzman yardımcıları ve memurlar yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerden kendilerine verilenleri yapmakla görevlidirler. Ancak veznedar, tahsildar ve icra memurları, mükeffel memurlar arasından seçilir.

Gelir uzmanları görevlendirildikleri bölümün yönetiminden sorumlu müdür yardımcısı tarafından kendilerine verilen görevleri mevzuata uygun olarak ve zamanında yerine getirmemekten dolayı müdür yardımcısına karşı sorumludurlar.

Gelir uzman yardımcıları ve memurlar servisin yönetiminden sorumlu memur, şef, müdür yardımcısı ve müdür tarafından verilen işleri belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirmekle yükümlü olup, kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak ve zamanında yerine getirmemekten dolayı servis şefine karşı sorumludurlar.

Gelir uzmanları, gelir uzman yardımcıları ve memurlar, tahakkuk ve tahsilata ilişkin işlemlerin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmemesinden doğan Hazine zararlarından sorumlu tutulurlar.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.