logo yeni

MTA’NIN TEŞKİLAT YAPISINDA DEĞİŞİKLİKLER OLDU

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

mta-genel-mudurluguMaden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatına ilişkin yapılan düzenlemelerle, 3 yeni şube müdürlüğü kurulurken bazı birimlerin de bağlantı yerleri ve isimleri değişti.

Bugün yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla, MTA’nın teşkilat yapısında değişiklik oldu. Kararla;

-Makina İkmal Dairesi Başkanlığı bünyesindeki 1 adet şube müdürlüğü Genel Müdürlüğe, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesindeki 1 adet şube müdürlüğü Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığına bağlandı.

-Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı bünyesinde 1 adet, Çevre Araştırmaları Dairesi Başkanlığı bünyesinde 1 adet, Deniz Araştırmaları Dairesi Başkanlığına bağlı olarak 1 adet olmak üzere, 3 adet şube müdürlüğü kuruldu.

-Bingöl, Kırşehir, Bursa, Sinop, Erzurum ve Ardahan illerinin bağlantılı olduğu Bölge Müdürlükleri değiştirildi.

Öte yandan, bugün yayımlanan “Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile de, Yönetmelikteki “Deniz ve Çevre Araştırmaları Dairesi Başkanlığı” ibaresi “Deniz Araştırmaları Dairesi Başkanlığı” şeklinde değiştirilirken, Yönetmeliğe “Çevre Araştırmaları Dairesi Başkanlığı” şeklinde yeni bir bent eklendi.

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2015/7234

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında düzenleme yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 24/12/2014 tarihli ve 5349 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 16 ncı ve 17 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/1/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

26/1/2015 TARİHLİ VE 2015/7234 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – Makina İkmal Dairesi Başkanlığı bünyesindeki 1 adet şube müdürlüğü Genel Müdürlüğe, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesindeki 1 adet şube müdürlüğü Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığına bağlanmıştır.

MADDE 2 – Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı bünyesinde 1 adet, Çevre Araştırmaları Dairesi Başkanlığı bünyesinde 1 adet, Deniz Araştırmaları Dairesi Başkanlığına bağlı olarak 1 adet olmak üzere, 3 adet şube müdürlüğü kurulmuştur.

MADDE 3 – 21/5/2001 tarihli ve 2001/2538 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki listede bağlantıları belirtilen Bölge Müdürlüklerinin faaliyet alanı içerisindeki illerin bağlantıları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir:

a) Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğüne bağlı Bingöl ili Orta Anadolu 4. Bölge Müdürlüğüne,

b) Orta Anadolu 3. Bölge Müdürlüğüne bağlı Kırşehir ili Orta Anadolu 2. Bölge Müdürlüğüne,

c) Marmara Bölge Müdürlüğüne bağlı Bursa ili Kuzeybatı Anadolu Bölge Müdürlüğüne,

d) Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğüne bağlı Sinop ili Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğüne,

e) Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğüne bağlı Erzurum ve Ardahan illeri Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğüne

bağlanmıştır.

MADDE 4 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Karar hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

YÖNETMELİK

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/5/1973 tarihli ve 7/6387 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (8) numaralı alt bendinde yer alan “Deniz ve Çevre Araştırmaları Dairesi Başkanlığı” ibaresi “Deniz Araştırmaları Dairesi Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“9) Çevre Araştırmaları Dairesi Başkanlığı.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.