logo yeni

SAĞLIK HİZMETİ VEREN YERLERİN HANGİSİNDE MUAYENE KATILIM ÜCRETİ NE KADAR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

saglikSağlık yardımları SGK tarafından karşılanan sigortalılar ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, sağlık hizmeti sunucularında hekim veya diş hekimlerine muayene olduklarında ödeyecekleri muayene katılım bedelinin miktarı ve ödeme yeri, muayene olunan sağlık sunucusunun bulunduğu basamağa göre değişiklik göstermektedir.

Basamak derecelerine göre sağlık hizmeti sunucularının (resmi ve özel) hangileri olduğu ile bu yerlerde ayakta tedavi görecek olanlardan alınacak muayene katılım ücretlerine ilişkin bilgileri, bu uygulamalarla ilgilenenler için yararlı olması amacıyla memurunyeri.com özet şekilde bir araya topladık.

MUAYENE KATILIM BEDELİ

Çalışanlar, sağlık sigortası kapsamında olan diğer kişiler, emekliler, dul ve yetim aylığı almakta olanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin resmi ve özel sağlı hizmeti sunucularında ayakta muayene olmaları durumunda, (reçete düzenlensin ya da düzenlenmesin) bu muayenelerden dolayı muayene katılım bedeli ödemektedirler.

-Birinci Basamak resmi sağlık hizmeti sunucularındaki muayeneler (hekim ve diş hekimi) için muayene katılım bedeli ödenmez. Ancak, Birinci Basamak sağlık hizmeti sunucusunda muayene olduktan sonra 10 gün içerisinde aynı branşta farklı derecedeki veya özel sağlık hizmeti sunucusuna başvurulması durumunda, başvurulan sağlık hizmeti sunucusu için belirlenen muayene katılım bedelinden ayrı olarak eczanelere 5 TL ödenir. (emekli, dul ve yetimlerin aylıklarından kesilir)

-İkinci Basamak resmi sağlık hizmeti sunucularındaki muayeneler için, reçete ile eczaneye ilk gidişte (her bir muayene için) 5 TL muayene katılım bedeli eczaneye ödenir. (emekli, dul ve yetimlerin aylıklarından kesilir)

-Üçüncü Basamak resmi sağlık hizmeti sunucularındaki muayeneler için, reçete ile eczaneye ilk gidişte (her bir muayene için) 5 TL muayene katılım bedeli eczaneye ödenir. (emekli, dul ve yetimlerin aylıklarından kesilir)

-Özel sağlık hizmeti sunucularındaki muayeneler için, 12 TL muayene katılım bedeli ilgili sağlık hizmeti sunucusuna ödenir. (emekli, dul ve yetimlerin aylıklarından kesilir)

BASAMAKLARINA GÖRE SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARI

Sağlık hizmeti sunucuları aşağıdaki şekilde basamaklandırılmıştır.

a)-Birinci basamak resmi ve özel sağlık sunucuları

-Sağlık Bakanlığına bağlı birinci basamak sağlık kuruluşları,

-Kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimlikleri,

-112 acil sağlık hizmeti birimi,

-Üniversitelerin medikososyal birimleri,

-Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci basamak sağlık üniteleri,

-Belediyelere ait poliklinikler.

-Özel iş yeri hekimlikleri,

-“Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” kapsamında açılmış özel poliklinikler,

-“Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” kapsamında açılmış ağız ve diş sağlığı hizmeti veren özel sağlık kuruluşları.

-6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında serbest faaliyet gösteren ve birinci basamak sağlık kuruluşu olan serbest eczaneler.

b)-İkinci basamak resmi ve özel sağlık sunucuları

-Eğitim ve araştırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri ve dal hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri, entegre ilçe devlet hastaneleri,

-Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri,

-Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve araştırma hastanesi olmayan hastaneleri,

-Belediyelere ait hastaneler ile kamu kurumlarına ait tıp merkezleri ve dal merkezleri,

-İstanbul Valiliği Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü Hastanesi,

-“Özel Hastaneler Yönetmeliği”ne göre ruhsat almış hastaneler,

-“Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” kapsamında açılan tıp merkezleri,

-“Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik”in geçici ikinci maddesine göre faaliyetlerine devam eden tıp merkezleri ve dal merkezleri.

c)-Üçüncü basamak resmi sağlık sunucuları

-Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ve özel dal eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri,

-Üniversite hastaneleri ile bu hastanelere bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezleri, enstitüler ve semt poliklinikleri,

-Üniversitelerin diş hekimliği fakülteleri,

-Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı tıp fakültesi hastanesi ile eğitim ve araştırma hastaneleri.

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.