logo yeni

MEMURLAR SPOR MÜSABAKALARINDA HAKEMLİK YAPABİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

hakemSpor müsabakalarında hakem olarak görev almak isteyen Devlet memurları, bu şekilde görev yapmanın 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine uygun olup olmayacağı konusunda tereddüt gösterebilmektedirler.

Devlet memurlarının ticaret yapmaları ve diğer kazanç getirici faaliyette bulunmaları 657 sayılı Kanunla yasaklanmış olmakla birlikte, bu sağın kapsamı ve istisnaları da Kanunda düzenlenmiştir. Kanunda yer alan düzenlemeye göre;

-Memurlar, Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar (görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç).

-Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamazlar.

-Memurlar, gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamazlar.  

-Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevleri almaları mümkündür.              

-Gençlik ve Spor hizmetleri uygulamasında fiilen görevlendirilecek memurlar hariç olmak üzere, memurlara kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve amirlerin tayin ettiği görevler karşılığında bu Kanunla sağlanan haklar dışında ücret ödenemez ve hiçbir yarar sağlanamaz.

Öte yandan, 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun “TFF tarafından hafta sonu veya iş günlerinde oynanacak maçlarda görevlendirilen ve uhdesinde kamu görevi olan kişilerden; hakemler, temsilciler ve gözlemciler ile TFF kurul üyeleri, çalıştıkları kurumların yetkili makamlarının bilgileri dâhilinde görevleri süresince idari izinli sayılırlar.” denilmiştir.

Ayrıca, Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulan “Gençlik ve Spor Hizmetleri Uygulamasında Görevlendirileceklere Ödenecek Ücretlerle İlgili Esaslar”da, asli görevlerinden ayrı olarak kamu personelinin gençlik ve spor hizmetlerinde nasıl görevlendirileceği hususu düzenlenmiş ve görevlendirmenin ilgili kamu personelinin adı, soyadı, asli görevi, yapacağı hizmetin kapsamı, yeri ve süresi belirtilerek ilgili kurum veya kuruluşunun en üst amirinden izin almak suretiyle yapılacağı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, “Devlet Memurları Kanunu” ve “Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” ile “Gençlik ve Spor Hizmetleri Uygulamasında Görevlendirileceklere Ödenecek Ücretlerle İlgili Esaslar”da yer alan hükümleri bir arada değerlendirdiğimizde, Devlet memurlarının spor müsabakalarında görevlendirilmesine engel bir hususun bulunmadığı, ancak mesai saatleri içinde veya dışında yapılacak spor müsabakalarında memurların görev (hakem, temsilci, gözlemci gibi görevler) alabilmesi için, kurumları tarafından bu görevin yapılmasına izin verilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.