logo yeni

AYLIKSIZ İZİN SÜRELERİNİN BAZILARI MEMURİYETTE GEÇMİŞ SAYILACAK

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

memur2“Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” Bakanlar Kurulu tarafından Meclis Başkanlığına sunuldu.

Kanun Tasarısı, doğum nedeniyle kullanılan aylıksız izin sürelerinin memuriyetten sayılmasını da öngörüyor.

Tasarıdaki düzenlemenin mevcut haliyle kabul edilmesi durumunda, doğum nedeniyle kullanılan aylıksız izin sürelerinin, her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle memurların kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilecek.

Öte yandan, Kanun Tasarısının kabul edilmesi durumunda, Kanunun yürürlüğe gireceği tarihte doğuma bağlı aylıksız izin kullanmakta olanların kalan izin süreleri, memuriyette geçmiş sayılacak.

Kanun Tasarısının ilgili maddeleri

MADDE 2- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (C) fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“8- 108 inci maddenin (B) fıkrası uyarınca kullanılan aylıksız izin süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.”

MADDE 6- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 42- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 108 inci maddenin (B)fıkrası kapsamında aylıksız izin kullananlar da, kalan izin süreleri bakımından 36 ncı maddenin “Ortak Hükümler” bölümünün (C) fıkrasının (8) numaralı bendi hükmünden yararlandırılır. …”

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.