logo yeni

MEMURUN YEMEK YARDIMI KUPON VEYA ÇEK ŞEKLİNDE VERİLEMEZ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

yemekDevlet memurlarına yapılan yemek yardımının, kurumlar tarafından ilgili personele aylık yemek çeki/kuponu şeklinde verilmesine ilişkin uygulamanın mevzuata uygun olmadığına ve başka personel için de emsal teşkil etmeyeceğine hükmedildi.

Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliği il müdürlüğünde görev yapan bir memurun, aynı yerdeki İl Özel İdaresi personeline yemek çeki/kuponu vermek suretiyle yapılan yiyecek yardımından kendisinin de yararlandırılması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işleme karşı dava açılmıştır.

Davaya bakan İdare Mahkemesi, personeline aylık yemek çeki/kuponu vererek bir firma aracılığıyla yiyecek yardımı yapan davalı idarenin personeli olan davacıya da bu yardımın yapılması gerektiği, bu sebeple davacının bu yöndeki başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.

Davayı temyiz aşamasında değerlendiren Danıştay 5. Dairesi;

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine istinaden yürürlüğe konulan “Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği” ile; Devlet memurlarının yiyecek yardımından yararlanabilmesinin belirli kural ve koşullara bağlandığından, yiyecek yardımı biçiminin yemek verme şeklinde olması gerektiğinin düzenlendiğinden, bu yardım karşılığında nakden bir ödeme yapılmasına imkan bulunmadığının vurgulandığından, ayni yiyecek yardımı dışında başkaca bir yöntem izlenmesinin engellendiğinden,

-Yönetmeliğe göre, yemek servisi yapılabilmesi için; yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması ve yemekhane için elverişli yer bulunmasının gerektiği; bu iki koşulun gerçekleşmesi halinde atamaya yetkili amirin onayı ile yemek servisi yapılabilmesinin mümkün olduğu, bu kural ve koşullar dışında başka bir ad altında veya biçimde yiyecek yardımı yapılabilmesinin söz konusu olamacağından,

-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından verilen bir görüş yazısında; Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yemek yardımı yapılabilmesi için öncelikle Yönetmelik hükümlerine göre yemekhane kurulmuş olması gerektiğinin, yemek fişi veya yemek kuponu alım ihaleleri gerçekleştirmek suretiyle yemek yedirilmesine imkan bulunmadığının, kurumların çeşitli nedenlerle öğle yemeklerini mutfaklarından sağlayamamaları halinde kurum bünyesinde kurulacak yemekhanede servise sunulacak yemeklerin ihale edilerek piyasadan alınabilmesinin mümkün olabileceğinin belirtildiğinden

söz ederek, ilgili mevzuatta yemek verme dışında başka bir şekilde yiyecek yardımı biçiminin öngörülmemiş olması ve açık bir şekilde bu yardım karşılığında nakden bir ödeme yapılamayacağının vurgulanmış olması nedeniyle, kurum tarafından personeline yemek kartı verilmesinin mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ve yapılan bu uygulamanın başka personel için de emsal teşkil edemeyeceğine hükmetti.

Söz konusu Karar için tıklayınız …

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.