logo yeni

MEMURLAR HANGİ HALLERDE MÜSTAFİ SAYILIR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

istifaDevlet memuriyetine girmiş olanların müstafi sayılarak memuriyetle ilişiklerinin kesilmesi ve bu nedenle belli süreler geçmeden yeniden memuriyete dönmelerinin yasaklanması sonucunu doğuran bazı durumlarla da karşılaşılabilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda “çekilmiş sayılma” şeklinde tarif edilen ve “müstafi sayılma” olarak da bilinen haller, memuriyetle ilişik kesilmesi sonucunu doğurmaktadır.

Müstafi (çekilmiş) sayılma halleri

657 sayılı Kanunun çeşitli maddelerinde, memurun çekilmiş sayılacağı durumlardan söz edilmiştir. Kanunda yer alan bazı hükümlere göre;

**İzinsiz veya kurumu tarafından kabul edilecek bir mazereti olmaksızın, görevine kesintisiz şekilde 10 gün gelmeyen memur, yazılı müracaatta bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, çekilme isteğinde bulunmuş sayılır.

**Belli bir mazerete istinaden aylıksız izin kullanan memurların, aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, 10 gün içinde görevlerine dönmesi zorunlu olduğundan, bu süre içerisinde görevine dönmeyen memur memuriyetten çekilmiş sayılır.

**Aylıksız izin süresinin bitiminde görevine dönmeyen memur memuriyetten çekilmiş sayılır.

**Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere, kurumlarınca açılacak seçme veya yarışma sınavlarında başarı göstererek ya da dış burslara dayanılarak (şahsen özel burs sağlayanlar dahil) yurt dışına gitmelerine izin verilenlerden, izin süresi sonunda görevlerine başlamayanlar memuriyetten çekilmiş sayılır.

**Başka yerdeki bir göreve naklen atanan memur, atama emrinin kendisine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde görevine başlamak zorundadır. Bu süre sonunda yeni görevine başlamayan memura, eski görevinden ayrılış ve yeni görevine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartıyla 10 günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevine başlamayan memur, memuriyetten çekilmiş sayılır.

Müstafi sayılanların yeniden atanmaları

657 sayılı Kanun hükümleri uyarınca çekilmiş sayılan memurların yeniden Devlet memuriyetine dönebilmeleri için en az 1 yıl süre beklemeleri gerekir. Bu süre sonunda ise ancak açıktan atama uygulamaları kapsamında memuriyete dönmeleri mümkün olabilir.

(16.05.1982 tarihinden sonra, müstafi sayılma veya kendi isteğiyle ayrılma hali toplamı 2 defadan fazla olanlar, yeniden memuriyete dönemezler. Ancak, seçimler nedeniyle veya benzeri türde yasal düzenlemeler gereği olan çekilmeler bu sayıya dahil edilmez.)

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.