logo yeni

MEMURUN İNTİBAKININ BELLİ BİR SÜREDE YAPILMASI ZORUNLULUĞU VAR MI?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

memurDevlet memurları hakkında intibak işlemi yapılması konusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda hüküm bulunurken, bu işlemin belli bir sürede yapılması gerektiğine ilişkin herhangi bir hükmün yer almaması, bazı memurlar hakkında yapılacak intibak işlemlerinin kurumları tarafından geciktirilmesi sonucunu da doğurmaktadır.

657 sayılı Kanundaki intibak düzenlemesi

Devlet Memurları Kanununun 36/A/9/d maddesinde “Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tâbi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler.” denilmiştir.

Zam ve Tazminat Kararnamesi ile 160 Seri No’lu Tebliğde üst öğrenimin bitirilmesine ilişkin hüküm

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda; kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, yine bulundukları hizmet sınıfında atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödeneceği, ancak bulundukları hizmet sınıfındaki bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, 160 Seri No’lu Devlet Memurları Genel Tebliğinde ise; kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıfında bulunan personelin, aynı hizmet sınıfında atanabileceği mesleki bir üst öğrenimi bitirerek diploma veya çıkış belgelerini kurumlarına ibraz etmeleri durumunda, haklarında intibak işlemi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, belgelerin kuruma ibrazını takip eden ay başından geçerli olmak üzere, bitirilen aynı sınıfla ilgili mesleki üst öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminatların ödeneceği belirtilmiştir.

657 sayılı Kanundaki intibak düzenlemesinden ne anlıyoruz?

Üst öğrenimi bitiren memurlar hakkında intibak işlemi yapılmasının herhangi bir kadro şartına bağlanmamış olmasının yanı sıra, düzenlemenin üst öğrenim nedeniyle memurun ödüllendirilmesi anlamına geldiğini memurunyeri.com olarak düşündüğümüzde ve üst öğrenim nedeniyle yapılacak zam ve tazminat ödemelerine ilişkin düzenlemeye baktığımızda;

**İntibak için başvuruda bulunan Devlet memurunun intibakının kadro şartına bağlı olmadan yapılması gerektiğini,

**Memurun ilgili belgeleri kurumuna ilettiği tarihi takip eden aybaşından geçerli olmak üzere, intibak sonucunda ulaşılan derece/kademe üzerinden aylık ücretinin ödenmesi gerektiğini,

**Aksi durumda, ilgili memurlar tarafından idareye yapılmış olan başvuru tarihinden itibaren oluşacak maddi zararın tazmini için dava açılabileceğini

değerlendirmekteyiz.

Konuya ilişkin bir yargı kararı için tıklayınız …

 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.