logo yeni

MİLLETVEKİLLERİNE İSNAT EDİLEN SUÇLAR ARASINDA KAMU GÖREVLİLERİNE HAKARET ÖN SIRALARDA YER ALDI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

tbmm-2Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sadık YAKUT imzasıyla  bir soru önergesine verilen cevapla, milletvekillerine isnat edilen suçlara ilişkin tablo yayınlandı.

Meclis Başkanlığından verilen bilgiye göre,  23 ve 24 üncü Yasama Döneminde 1190 adet yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi TBMM Başkanlığına sunuldu. Bu tezkerelerden 174 adet tezkere istem üzerine ve milletvekilliğinin sona ermesi nedeniyle Başbakanlığa iade edildiğinden Türkiye Büyük Millet Meclisinde 175 milletvekiline ait  olmak üzere 1016 adet tezkere bulunuyor.

Milletvekillerine isnat edilen suçlarda ilk sırayı 208 tezkere ile “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet” alırken, ikinci sırayı  165 tezkere ile “Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak”  aldı.

Miilletvekillerinin  “Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret” suçlamasıyla haklarında 54 tezkere bulunması dikkat çekerken,  “Görevli Memura Hakaret, Görevli Memura Mukavemet, Görevli Memurlara Görevlerini Yaptırmamak İçin Direnme ve Görevli Memuru Tehdit gibi suçlamalarının da yer alması dikkat çekti.

MİLLETVEKİLLERİNE İSNAT EDİLEN SUÇLARA İLİŞKİN TABLO

Sıra

No

İsnat Edilen Suçun Adı

Tezkere

Adedi

1

Açıklanması Yasaklanan Gizli Bilgileri Açıklamak

1

2

Adalet Bakam'na Hakaret

1

3

Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs

6

4

Adil Yargılanmayı Etkilemeye Teşebbüs

1

5

Adli Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs

1

6

Afişle Seçim Propagandası Yasağına Uymamak

1

7

Alenen Hakaret

1

8

Askeri Teşkilatı Alenen Aşağılama

1

9

Avukata Hakaret

1

10

Basın Yoluyla Birden Çok Kişiye Hakaret

1

11

Basın Yoluyla Hakaret

4

12

Basın Yoluyla İftira

1

13

Basit Tehdit

1

14

Basit Yaralama

1

15

Başbakan'a Hakaret

2

16

Başbakan'a Görevinden Dolayı Hakaret

4

17

Başbakan'a Görevinden Dolayı Alenen Hakaret

1

18

Hukuka Aykırı Davranma

1

19

Belediyeye Ait Taşınmazın Düşük Bedelle Satılmasını Sağlayarak Belediyeyi Zarara Uğratmak Suretiyle Görevi Kötüye Kullanma

1

20

Bilinçli Taksirle Ölüme Neden Olma

1

21

Bölücülük Propagandası Yapmak

1

22

Cebir, Şiddet ve Tehdit Kullanarak İş ve Çalışma Hürriyetine Engel Olmak

1

23

Cumhurbaşkanına Hakaret

2

24

Darp

1

25

Devletin Emniyet Teşkilatını Alenen Aşağılamak

2

26

Dolandırıcılık

1

27

Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması

1

28

Genelkurmay Başkanı'na Hakaret

1

29

Gizliliğin İhlali

3

30

Görevde Keyfi Davranma

1

31

Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma

1

32

Görevi İhmal

2

33

Görevi Kötüye Kullanmak

35

34

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme

15

35

Görevli Memura Görevi Başında Hakaret

1

36

Görevli Memura Görevi Nedeniyle Hakaret

1

37

Görevli Memura Görevi Sebebiyle ve Görevi Sırasında Hakaret

1

38

Görevli Memura Görevinden Dolayı Alenen Hakaret

1

39

Görevli Memura Hakaret

2

40

Görevli Memura Mukavemet

1

41

Görevli Memurlara Görevlerini Yaptırmamak İçin Direnme

1

42

Görevli Memuru Tehdit

1

43

Güveni Kötüye Kullanmak

2

 

 

MİLLETVEKİLLERİNE İSNAT EDİLEN SUÇLARA İLİŞKİN TABLO

Sıra

No

İsnat Edilen Suçun Adı

Tezkere

Adedi

44

Haberleşme Gizliliğini İhlal Etmek

1

45

Hakaret

72

46

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Etmek

1

47

Haksız Arama

1

48

Halkı Askerlikten Soğutmak

4

49

Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etmek

17

50

Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik veya Aşağılama

2

51

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etmek

22

52

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama

2

53

Halkı Suç İşlemeye Tahrik Etmek

1

54

Heyet Halinde Çalışan Kamu Görevlilerine Görevlerinden Dolayı Hakaret

1

55

Hizmet Nedeni ile Emniyeti Suistimal Etmek

1

56

Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma

3

57

İçeriğin Yayından Çıkarılması ve Cevap Hakkına İlişkin Hakim Kararını Yerine Getirmemek

1

58

İftira

12

59

İhaleye Fesat Karıştırmak

2

60

İhaleye Fesat Karıştırmak Suretiyle Çıkar Sağlamak ve Bu Suça İştirak

1

61

İmar Kirliliğine Neden Olmak

5

62

İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokmak

2

63

İsim ve Kimlik Belirterek veya Belirtmeyerek Kime Yönelik Olduğunun Anlaşılmasını Sağlayacak Surette Kişilere Karşı Terör Örgütleri Tarafından Suç İşleneceğini veya Terörle Mücadelede Görev Almış Kamu Görevlilerinin Hüviyetlerini Açıklayanlar veya Yayınlayanlar veya Bu Yolla Kişileri Hedef Göstermek

1

64

İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali

1

65

İş Yerinin Mevzuata Aykırı Faaliyet Göstermesine Göz Yummak Suretiyle Çalışanların Silikozis Hastalığına Yakalanmasına Sebebiyet Vermek

1

66

İzinsiz Gösteri Düzenlemek

1

67

İzinsiz Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenlemek ve Yönetmek

1

68

Kaçakçılık

1

69

Kamu Görevlisine Alenen Hakaret

2

70

Kamu Görevlisine Basın Yoluyla Hakaret

3

71

Kamu Görevlisine Görevi Yaptırmamak için Direnme

1

72

Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Alenen Hakaret

8

73

Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Gıyabında Alenen Hakaret

1

74

Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret

54

75

Kamu Görevlisine Hakaret

3

76

Kamu Görevlisine Karşı Basit Yaralama

2

77

Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı Hakaret ve Tehdit

1

78

Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği

2

79

Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Benzeri Tüzelkişileri Araç Olarak Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık

2

80

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak

1

 

 

MİLLETVEKİLLERİNE İSNAT EDİLEN SUÇLARA İLİŞKİN TABLO

Sıra

No

İsnat Edilen Suçun Adı

Tezkere

Adedi

81

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık

1

82

Kamu Malına Zarar Vermek

1

83

Kanuna Aykırı Eğitim Kurumu İşletmek

1

84

Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenleme, Yönetme, Bunların Hareketine Katılma

31

85

Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenlemek ve Yönetmek

2

86

Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Olarak Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmamak

1

87

Kanunlara Uymamaya Tahrik

3

88

Karşılıksız Çek Keşide Etmek

14

89

Kasten Yaralama

4

90

Kasten Yaralamaya Teşebbüs

1

91

Kendiliğinden Hak Alma

1

92

Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Kasten Yaralama

3

93

Kişisel Verilerin Yayımlanması

1

94

Kurul Halinde Çalışan Kamu Görevlilerine Görevlerinden Dolayı Alenen Hakaret

3

95

Kurul Halinde Çalışan Kamu Görevlilerini Tehdit

1

96

Mala Zarar Verme

2

97

Memura Görevi Nedeniyle Hakaret

1

98

Milletvekillerine Görevlerinden Dolayı Zincirleme Hakaret

1

99

Mühür Bozmak

1

100

Müteselsilen Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanmak

1

101

Orman Alanını İşgal ve Faydalanma

1

102

Örgüte Üye Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşlemek ve Suç İşlemeye Tahrik

1

103

Örgüt Üyesi Olmamakla Birlikte PKK Terör Örgütü Adına Suç İşlemek

1

104

Örgüte Üye Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşlemek

6

105

Örgüte Üye Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşlemek Suretiyle Örgüt Üyesi Olmak

34

106

Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde Suçluyu Övmek

2

107

Örgütün Hiyerarşik Yapısına Dahil Olmamakla Birlikte Örgüte Bilerek ve İsteyerek Yardım Etmek Suretiyle Örgüt Üyesi olmak

2

108

Özel Belgede Sahtecilik

2

109

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal

2

110

PKK KONGRA-GEL Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak

21

111

PKK Terör Örgütü Üyesi Olmak

1

112

PKK Terör Örgütü Üyesi Olmak ve Propagandasını Yapmak

1

113

PKK Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak

165

114

PKK Terör Örgütünün veya Amacının Propagandasını Yapmak

1

115

PKK/KCK Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak

1

116

Resmi Belgede Sahtecilik

5

117

Resmi Belgede Sahtecilik Suçuna Azmettirme

1

118

Sahte Özel Belgeyi Bilerek Kullanma

1

119

Sahtecilik

1

120

Sair Tehdit

1

121

Ses ve Görüntülerin Kayda Alınması

1

122

Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması

1

123

Sesli, Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret

10

 

MİLLETVEKİLLERİNE İSNAT EDİLEN SUÇLARA İLİŞKİN TABLO

Sıra

No

İsnat Edilen Suçun Adı

Tezkere

Adedi

124

Silahla Tehdit

1

125

Silahlı Terör Örgütü Adına Suç İşlemek

1

126

Silâhlı Terör Örgütüne Üye Olma

1

127

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Bu Kapsamda Örgütün Propagandasını Yapmak

2

128

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşlemek

1

129

Silahlı Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak

2

130

Siyasi Parti veya Meslek Kuruluşları Kullanımında Olan Bina, Tesis veya Eşyaya Zarar Verme Suçuna Azmettirme

1

131

Soruşturmanın Gizliliğini İhlal

1

132

Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmak

1

133

Suç İşlemeye Alenen Tahrik Etmek

3

134

Suç İşlemeye Tahrik

6

135

Suç Örgütünün İsmini Kullanarak Tehdit Etmek

1

136

Suç Uydurma

1

137

Suçluyu Övme

1

138

Suçu ve Suçluyu Övmek

115

139

Taksirle Yaralama

1

140

Tehdit

        27

141

Terör Amaçlı Propaganda Yapmak

2

142

Terör Örgütü Adına Suç İşlemek

1

143

Terör Örgütü Propagandası Yapmak

35

144

Terör Örgütü Üyesi Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşlemek

3

145

Terör Örgütüne Üye Olmak

9

146

Terör Örgütünün Faaliyetleri Çerçevesinde Suçu ve Suçluyu Övme

2

147

Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak

69

148

Terör Örgütünün veya Amacının Propagandasını Yapmak

1

149

Teşekkül Halinde Gümrük Kaçakçılığı Yapmak

1

150

Yaralama

5

151

Yargı Görevi Yapana Görevinden Dolayı Hakaret

1

152

Yargı Görevi Yapanı Etkileme

2

153

Yayın Yoluyla CumhurbaşkanTna Hakaret

1

154

Yayın Yoluyla Hakaret

3

155

Yetkili Mercilerin Emirlerine Riayetsizlik

1

156

Yetkili Olmadığı Bir İş İçin Yarar Sağlama

1

157

Zimmet

1

158

Zincirleme Şekilde Görevi Kötüye Kullanma

1

159

Biyogüvenlik Kanunu'na Muhalefet

1

160

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet

2

161

237 Sayılı Taşıt Kanunu'na Muhalefet

1

162

298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunu'na Muhalefet

37

163

1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu'na Muhalefet

2

164

1353 Sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun'a Muhalefet

1

165

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'na Muhalefet

1

166

2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na Muhalefet

18

167

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet

3

 

 

MİLLETVEKİLLERİNE İSNAT EDİLEN SUÇLARA İLİŞKİN TABLO

Sıra

No

İsnat Edilen Suçun Adı

Tezkere

Adedi

168

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet

208

169

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na Muhalefet

10

170

3194 Sayılı İmar Kanunu'na Muhalefet

1

171

3213 Sayılı Maden Kanunu'na Muhalefet

1

172

3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'na Muhalefet

1

173

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na Muhalefet Etmek

3

174

3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun'a Muhalefet

1

175

4733 Sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'a Muhalefet

1

176

5253 Sayılı Dernekler Kanunu'na Muhalefet

2

177

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'na Muhalefet

1

178

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet

1

179

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na Muhalefet

1

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.