logo yeni

YÖK PERSONELİNE KARİYER UZMAN OLMA İMKANI GETİRİLİYOR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

personel-2AKP Ankara Milletvekili Cevdet ERDÖL ve Milletvekili arkadaşları tarafından Meclis Başkanlığına sunulan Kanun Teklifinde, YÖK personelinin özel yarışma sınavına alınmadan sözlü sınavla YÖK Uzmanı ve YÖK Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmasına imkan veren düzenlemeler de yer alıyor.

Kanun Teklifi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa geçici bir madde eklenmesini öngörüyor. Bu Maddeye göre;

a- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kadrolarında bulunan personelden, Yükseköğretim Kurulu Uzmanı olabilmek için gerekli öğrenim şartlarını taşıyanlardan, Kanun Teklifinin kabul edilmesi halinde Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içinde YÖK Başkanlığı tarafından yapılacak sözlü sınavda başarılı olanlar, Yükseköğretim Kurulu Uzmanı ve Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcısı kadrolarına atanacak.

b- Atamalar sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak ve atama yapılacak kadro sayısı, Yükseköğretim Kurulu Uzmanı ve Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcısı kadro sayısının %15’ini geçmeyecek.

c- Kanunun Resmi Gazete’de yayımlanacağı tarih itibariyle YÖK Başkanlığı kadrolarında;

-10 yıldan az hizmeti bulunanlar Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcısı kadrolarına,

-10 yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar ise Yükseköğretim Kurulu Uzmanı kadrolarına, sözlü sınavın yapıldığı tarihten itibaren bir yıl içinde hazırlayacakları tezlerinin başarılı bulunması kaydıyla Yükseköğretim Kurulu Uzmanı kadrolarına

YÖK Başkanı tarafından atanabilecek.

d- Bu düzenleme uyarınca Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcısı kadrolarına atananlar hakkında Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcılarının tabi olduğu hükümler uygulanacak.

YÖK Uzman ve Uzman Yardımcılarının özlük hakları

-9 uncu derece kadrodaki YÖK Uzman Yardımcısının 15 Ocak 2015 tarihi itibariyle aylık net ücreti  (yeni başlayan ve aile yardımı almayan): 3.353TL

-1 inci derece kadroya atanacak YÖK Uzmanının 15 Ocak 2015 tarihi itibariyle aylık net ücreti  (1/4, 25 yıl hizmet, aile yardımı almadan): 4.995 TL; Ek Göstergesi: 3600; Makam Tazminatı: 2000; Görev Tazminatı: 8000

Kanun Teklifinin ilgili Maddesi

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 3- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 71- Yükseköğretim Kurulu Uzmanı olabilmek için mevzuatında öngörülen öğrenim koşullarını taşıyan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kadrolarında bulunan personelden; bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde anılan Başkanlık tarafından yapılacak sözlü sınavda başarılı olanlar, Yükseköğretim Kurulu Uzmanı ve Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcısı kadro sayısının yüzde onbeşini geçmemek ve başarı sıralaması dikkate alınmak suretiyle, bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla söz konusu Başkanlık kadrolarında;

1-On yıldan az hizmeti bulunanlar Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcısı kadrolarına,

2-On yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar,

sınavın yapıldığı tarihten itibaren bir yıl içinde Başkanlık tarafından belirlenen alanlarda hazırladıkları tezleri başarılı bulunmaları kaydıyla,

Yükseköğretim Kurulu Uzmanı kadrolarına Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından atanabilir. Bu maddeye göre Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcısı kadrolarına atananlar hakkında Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcılarının tabi olduğu hükümler uygulanır. Bu maddeye ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenir.”

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.