logo yeni

REFAKAT İZNİNİN İKİNCİ KEZ VERİLMESİNİN REDDİNE İLİŞKİN MAHKEME KARARI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

adalet3Şanlıurfa İdare Mahkemesi, bir kamu personelinin babasının rahatsızlığı nedeniyle kullanmakta olduğu 3 aylık refakat izninin bitiminden itibaren 3 ay daha refakat izni verilmesi yönündeki talebinin reddine ilişkin işlemin yürütmesini durdurdu.

Dava; Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünde teknik şef olarak görev yapmakta olan davacının babasının rahatsızlığı nedeniyle kullanmakta olduğu 3 aylık refakat izninin bitiminden itibaren 3 ay daha refakat izni verilmesi yönündeki talebinin reddine dair davalı idare işleminin; hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılmıştı.

Davayı görüşen Şanlıurfa İdare Mahkemesi kararında “Uyuşmazlıkta, davacıya talepte bulunması üzerine davalı idarece üç ay refakat izni verildiği açık olup; bu iznin verilmesinden sonra davacının babasının durumunda herhangi bir iyileşme olmadığı gibi %84 olan tam vücut fonksiyon kaybı oranının %96'ya çıktığı, dolayısıyla durumunun daha da kötüleştiği Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesinden alınan sağlık kurulu raporundan anlaşılmaktadır. Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden ise refakat izni verilmesini gerektiren şartların devamı halinde bu iznin bir katına kadar uzatılması gerektiği, anılan şartların devamı halinde idarenin refakat iznini uzatmama yönünde herhangi bu takdir yetkisinin bulunmayıp bu konuda bağlı yetki içerisinde olduğu görülmektedir.

Bu durumda, davacıya verilen üç aylık refakat izni sonrasında babasının sağlık durumunda herhangi bu iyileşme olmadığı gibi sağlık durumunun daha da kötüleştiği anlaşıldığından davacının talebi üzerine tarafına üç ay daha refakat izni verilmesi gerektiği sonucuna varılmış olup aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” İfadelerine yer vererek idarenin red  işleminin yürütmesini durdurdu.

Söz konusu Karar:

refakat-1refakat-2refakat-3

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.