logo yeni

MALİYE BAKANLIĞINDA KURUM İÇİ GELİR UZMANLIĞI SINAVI YAPILIP YAPILMAYACAĞI BELLİ OLDU

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

personelMaliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığında geçmiş yıllarda yapılan ve kurum personelinin katılabildiği Gelir Uzmanlığı Özel Sınavlarının yeniden yapılıp yapılmayacağı konusunda Maliye Bakanı tarafından açıklama yapıldı.

Milletvekili Engin AKÇAY tarafından verilen bir soru önergesine cevap niteliğinde hazırlanan ve Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK imzasını taşıyan açıklamada, yeni bir Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı açılmasının mevcut durumda mümkün olmadığı belirtildi.

Maliye Bakanlığının yazısında şöyle denildi:

Bakanlığımız Gelir İdaresi Başkanlığınca gerçekleştirilen Gelir Uzmanlığı Özel Sınavları, 16/05/2005 tarihinde yürürlüğe giren 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Geçici 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının “Başkanlığın merkez veya taşra teşkilatı kadrolarında görev yapan ve son üç yılda Bakanlıkta olumlu sicil almış olan personel, yaş ve öğrenim alanı şartları hariç Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Gelir Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliğindeki şartları taşımaları kaydıyla, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş yıl içinde açılacak özel sınavlardan en fazla üçüne girme hakkına sahiptir. Bu sınavı kazananlar gelir uzmanı olarak atanırlar.“ hükmü ile 25/02/2011 tarih ve 27857 (mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanunun Geçici 9 uncu maddesinin “Gelir idaresi Başkanlığının merkez veya taşra teşkilatı kadrolarında en az üç yıl görev yapan (başka kurumlarda geçici görevli olanlar dâhil)ve son üç yılda olumlu sicil almış olan personel, yaş ve öğrenim alanı şartları hariç Kamu Görevlerine İlk Defa Atananlar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile Gelir idaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğindeki Şartları taşımaları kaydıyla, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde açılacak özel sınava girme hakkına sahiptir. Bu sınavı kazananlar gelir uzmanı olarak atanırlar. Sınava ilişkin usul ve esaslar Gelir idaresi Başkanlığınca belirlenir.” hükmü uyarınca düzenlenmiştir.

Ancak söz konusu Kanunların ilgili hükümlerinin geçerlik süresi dolduğundan mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde yeni bir Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı açılması mümkün bulunmamaktadır.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.