logo yeni

666 SAYILI KHK İLE MALİ KONULARIN DÜZENLENMESİ ANAYASAYA AYKIRIYMIŞ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

adalet6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan ve 2/11/2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan 666 sayılı KHK ile kamu görevlilerinin mali haklarına ilişkin bazı düzenlemeler yapılmıştı. Ancak, Anayasa Mahkemesinin bugün yayımlanan bir Kararından, 666 sayılı KHK ile mali konuların düzenlenmesinin Anayasaya aykırı olduğuna ilişkin hüküm yer aldı.

Büyükşehir belediyesi olmayan yerlerdeki İl Özel idaresi Genel Sekreteri ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcılarına fazladan ek ödeme yapılması nedeniyle oluşan kamu zararının sorumlulardan tahsili için düzenlenen rapor üzerine yapılan yargılamada, itiraz konusu kuralların Anayasa’ya aykırı olduğu kanaatine varan Sayıştay 1. Dairesi tarafından Anayasa Mahkemesine yapılan başvurudan iptal kararı çıkarken, Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararından 666 sayılı KHK’nın mali hususları düzenleyemeyeceği sonucu çıktı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısına, fazladan ek ödeme yapılması nedeniyle oluşan kamu zararının sorumlulardan tahsili yönünde düzenlenen rapor üzerine yapılan yargılamada, itiraz konusu 666 sayılı Kanun hükümlerinin Anayasa’ya aykırı olduğu kanaatine varan Sayıştay 1. Dairesi, bu hükümlerin iptali için Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunmuştu.

Yapılan başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi; 11.10.2011 tarih ve 666 sayılı “Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karamellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” eki (I) Sayılı Cetvel’in “A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar” bölümünün (1) numaralı sırasının;

A- (d) bendinde yer alan “ … diğer illerin ii özel idaresi genel sekreteri,...” ibaresinin,

B- (e) bendinde yer alan “...büyükşehir belediyesi bulunmayan illerin il özel idaresi genel sekreter yardımcısı,...” ibaresinin,

Anayasa’ya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE karar verirken, iptal hükümlerinin, kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak 6 ay sonra yürürlüğe girmesine karar vermişti.

Anayasa Mahkemesinin iptal Kararı bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. Ancak, Kararda yer alan gerekçelere baktığımızda, 666 sayılı KHK ile düzenlenen bazı hükümlerin bir şekilde Anayasa Mahkemesine intikal etmesi durumunda, iptal ile sonuçlanacağını düşünmekteyiz. Çünkü, Anayasa Mahkemesi iptal kararını verirken;

**Mevcut veya yeni ihdas edilen ya da bir başka bakanlıkla birleştirilen bakanlıkların görev, yetki, teşkilat ve kadrolarının düzenlenmesiyle ilgili olmayan hususların, 6223 sayılı Yetki Kanunu’nun (666 sayılı KHK’nın çıkarılmasına dayanak olan Kanun)  kapsamında bulunmadığından, kanun hükmünde kararnameyle doğrudan mali haklarda bir düzenleme yapılamaz.

**6223 sayılı Yetki Kanunu’nun amaç, kapsam ve ilkeleri bakımından kamu personelinin mali ve sosyal haklarına ilişkin olarak Bakanlar Kuruluna doğrudan bir düzenleme yapma yetkisini vermediği, ancak mali ve sosyal haklarla ilgili hükümlerin 6223 sayılı Yetki Kanunu’nun amacı ve kapsamına giren konularda yapılan düzenlemelerin doğal sonucu olması durumunda mümkün olabileceği, 6223 sayılı Yetki Kanunu’nda öngörülen amaç, kapsam ve ilkeleriyle bağlantılı olmaksızın sırf mali konularda bir düzenleme yapılamayacağı açıktır.

değerlendirmelerinden hareket etmiş ve iptale konu kuralda öngörülen mali haklara ilişkin hükümleri, mevcut veya yeni ihdas edilen ya da bir başka bakanlıkla birleştirilen bakanlıkların görev, yetki, teşkilat ve kadrolarının düzenlenmesiyle bağlantılı ve bunların zorunlu sonucu olmayıp doğrudan mali haklara ilişkin bir düzenleme niteliğinde olduğunu ve 6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında bulunmadığı gerekçesiyle Anayasaya aykırı bularak iptal etmiştir.

Anaysa Mahkemesinin bu Kararından, 666 sayılı KHK il yapılan mali konulardaki düzenlemelerin Anayasal dayanağının olmadığı anlaşıldığından, 666 sayılı KHK’da yer alan başka düzenlemelerin de ileriki zamanlarda sıklıkla iptal için Anayasa Mahkemesi gündemine taşınacağı düşüncesi oluşmaktadır.

Anayasa Mahkemesi Kararı için tıklayınız ...

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.