logo yeni

YENİDEN İÇ DENETÇİ KADROLARINA ATANMAK İSTEYENLER İÇİN TEBLİĞ DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

personel2Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından Kamu İç Denetim Genel Tebliğinde Değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete’de yayınlanan Tebliğ değişikliği ile Sertifika sahibi iç denetçi adayları ile belli bir süre iç denetçilik yaptıktan sonra başka görevlere atananların, sertifikayı aldıkları veya iç denetçilik görevinden ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl geçtikten sonra iç denetçi kadrolarına atanmaları için gerekli şartlarda değişiklik yapıldı.

Mevcut tebliğde bu durumda olanların tekrar iç denetçi kadrolarına atanabilmeleri için, “Kurumsal yönetim, risk yönetimi ve iç kontrol” ile “Denetim yöntemi ve uygulamaları” alanında eğitim almaları veya vermeleri gerekirken, tebliğ değişikliği ile bu eğitimlere “Muhasebe” ve “Mevzuat” alanları da eklenmiş oldu.

KAMU İÇ DENETİM GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1–19/4/2013 tarihli ve 28623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İç Denetim Genel Tebliğinin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sertifika sahibi iç denetçi adayları ile belli bir süre iç denetçilik yaptıktan sonra başka görevlere atananlar, sertifikayı aldıkları veya iç denetçilik görevinden ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl geçtikten sonra iç denetçi kadrolarına atanamazlar. Ancak, üç yılın bitiminden sonra izleyen her yıl için, İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliğinin 13üncü maddesinde sayılan eğitim konularında en az 30 saat eğitim (ulusal veya uluslararası konferans,çalıştay ve seminerler dâhil) almaları ve/veya vermeleri ve bu eğitimleri Kurula bildirmeleri durumunda sertifikaları kullanılabilir hale gelir. Sertifikaları kullanılabilir hale gelenler bu Tebliğin 6 ncıve 7 nci maddelerindeki esaslara uyulması şartıyla iç denetçi kadrolarına atanabilirler. Toplam ihtiyacın 100 saati aşması halinde, 100 saatlik eğitim ve/veya eğiticilik, sertifikanın kullanılabilir hale gelmesi için yeterli kabul edilir.”

Eski Hali: Sertifika sahibi iç denetçi adayları ile belli bir süre iç denetçilik yaptıktan sonra başka görevlere atananlar, sertifikayı aldıkları veya iç denetçilik görevinden ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl geçtikten sonra iç denetçi kadrolarına atanamazlar. (Değişik ikinci cümle: RG-18/12/2013-28855) Ancak üç yılın bitiminden sonra izleyen her yıl için, İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (b) bendindeki eğitim konularında en az 30 saat eğitim (anılan Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (b) bendindeki eğitim konularıyla ilişkili ulusal veya uluslararası konferans, çalıştay ve seminerler dahil) aldıklarını ve/veya eğitim verdiklerini Kurula bildirmeleri durumunda, sertifikaları kullanılabilir hale gelir ve 6 ncı ve 7 nci maddelerdeki esaslara uyulması şartıyla iç denetçi kadrolarına atanabilirler. (Ek cümle: RG-18/12/2013-28855) Toplam ihtiyacın 100 saati aşması halinde, 100 saatlik eğitim ve/veya eğiticilik, sertifikanın kullanılabilir hale gelmesi için yeterli kabul edilir.

MADDE 2–Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3–Bu Tebliğ hükümlerini İç Denetim Koordinasyon Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.