logo yeni

KURUMLARIN KİRALADIĞI BAZI TAŞITLARA İLİŞKİN BEDEL SINIRLAMASI KALDIRILDI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

aracKamu kurumları tarafından hizmet alımı yoluyla edinilen taşıtlardan bazılarının aylık kiralama bedeline getirilmiş olan sınırlanma kaldırıldı.

237 sayılı Taşıt Kanununa tabi olan kurumlarda kamu hizmetlerinin gerektirdiği taşıt ihtiyacının hizmet alımı suretiyle karşılanmasına ilişkin hususları düzenleyen “Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller” de değişiklik yapıldı.

Yapılan değişiklikle;

Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayelerin hizmetleri için ihtiyaç duyulan taşıtlardan, fiilen arazi üzerinde çalışan arazi binek ve pick-up’Iarın hizmet alımı yöntemiyle ediniminde, aylık kiralama bedeline konulmuş olan sınır kaldırıldı.

2 Ekim 2014 tarihinde yürürlüğe konulan düzenlemeyle, kurumların hizmetleri için ihtiyaç duyulan binek, station-wagon, arazi binek, kaptı kaçtı, panel ve pick-up tipi taşıtları hizmet alımı yöntemiyle edinmelerinde, kiralama bedellerine aylık sınırlar getirilmişti. Bugün yürürlüğe giren değişiklikle, aylık kiralama bedeli sınırlaması, fiilen arazi üzerinde çalışan arazi binek ve pick-up’Iarın hizmet alımında uygulanmayacak.

Bugün yürürlüğe giren değişiklik öncesi durum

 “Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayelerin (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile TBMM Genel Sekreterliği hariç)hizmetleri için ihtiyaç duyulan binek, station-wagon, arazi binek, kaptı kaçtı, panel ve pick-up tipi taşıtların hizmet alımı yöntemiyle ediniminde;

a) Şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli (katma  değer vergisi hariç, her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil), taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan  ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer  Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2’sini aşmayacaktır.

b) Şoför giderleri dahil yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli, (a) bendine göre tespit edilecek tutara yürürlükteki brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarı aşmayacaktır. ...”

Bugün yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2014/7039

Ekli “Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 20/11/2014 tarihli ve 9982 sayılı yazısı üzerine, 237 sayılı Taşıt Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/11/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

HİZMET ALIMI SURETİYLE TAŞIT EDİNİLMESİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1- 17/3/2006 tarihli ve 2006/101.93 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “panel ve pick-up tipi taşıtların” ibaresinden sonra gelmek üzere “(fiilen arazi üzerinde çalışan arazi binek ve pick-up’Iar hariç)” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.