logo yeni

MEMURLARIN 2015 YILI SEYYAR GÖREV (SEYAHAT KARTI) KART ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

harcirahMaliye Bakanlığı kurumlara yazdığı yazı ile 2015 yılı için verilecek seyahat kartları ile ilgili bazı konulara ve ücretlere açıklık getirdi.

Memuriyet mahalli dahilinde seyyar olarak vazife gören memur ve hizmetlilere, Harcırah Kanunu kapsamındaki kurumlar tarafından işletilen taşıtlarda seyahat için verilen fotoğraflı “seyahat kartlarının” 2015 yılı ücretleri belli oldu.

Bakanlık yazısına göre, seyahat kartı talebiyle ilgili tekliflerin hazırlanması ile hazırlanan tekliflerin değerlendirilmesi ve kontrol sürecine ilişkin olarak 2015 yılında uyulması gereken hususlar ve 2015 yılı ücretleri şöyle:

- Seyahat kartı verilmesine ilişkin taleplere, 2014 yılına ilişkin uygun görüş yazısı ve eki onaylı seyahat kartı formunun örneği eklenecektir.

- Taleplerin hazırlanmasında, 2014 yılında uygun görülen sayılar aşılmayacaktır. Ancak, isim ve unvan değişikliği yapılabilecektir.

- Malî hizmet birimleri, seyahat kartı taleplerini, 6245 sayılı Kanun ile bu Kanuna dayanılarak Bakanlığımız tarafından yapılan düzenlemelere uygunluk ve bütçe ödeneğinin yeterliliği ile hizmetin gerekliliği yönlerinden değerlendirip kontrol edeceklerdir.

-Uygun görülen taleplere ilişkin seyahat kartı formu onaylanacak, uygun görülmeyen talepler ise gerekçeli bir yazıyla ilgili birime gönderilecektir.

- 2014 yılındaki sayının aşılmasını gerektiren zorunlu durumlarda ise, kurumun 2015 yılı bütçesinin mevcut ödeneklerinin yeterli olması ve ilave ödenek talep edilmemesi kaydıyla, malî hizmetler biriminden ek talepte bulunulabilecektir.

- Seyahat kartlarından, hafta tatili ile resmi tatil günleri hariç iş günlerinde 07.00-19.00 saatleri arasında; su, doğalgaz ve elektrik arızalarında fiilen çalışanlar ise tatil günleri dahil günün her saatinde yararlanabileceklerdir.

- İlgili mevzuatı uyarınca seyahat ücretinden muaf tutulanlara seyahat kartı verilmeyecektir.

- Seyahat kartlarına, kart sahibinin fotoğrafı yapıştırılacak; kurum adı, görev unvanı ve fiilen yapılan görev açıkça yazılacak, kartların şekli ve rengi ile diğer özellikleri taşıtı işleten ilgili kuruluşça tespit edilecektir.

- Kartların herhangi bir nedenle (emeklilik, istifa vb.) iade edilmesinin gerekli olduğu hallerde, geri kalan süreye ilişkin ücret iade edilecek veya seyahat kartı koşulları taşıyan başka bir personel adına düzenlenmek suretiyle değiştirilebilecektir.

- Birimlerce, 6245 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında yürütülecek hizmetlerin, sözkonusu maddede sayılan unvanlara sahip memur ve hizmetliler tarafından gördürülmesine azami gayret sarf edilecektir.

- Aşağıda belirlenen bedellerden ayrı olarak, gerek kurum bütçesinden gerekse kart verilen kişiler tarafından vize, kart basım bedeli gibi adlar altında herhangi bir ödeme yapılmayacaktır."

Seyahat kartları için 2015 yılı için geçerli olmak üzere KDV hariç belirlenen ücretler ise şöyle oldu;

-Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediye sınırları içerisinde aylık 69,65 TL,

-Diğer büyükşehir belediye sınırları içerisinde aylık 51,90 TL,

-Büyükşehir olmayan diğer illerde ise aylık 38,90 TL,

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.