logo yeni

STAJ VE ÇIRAKLIK DÖNEMİ SİGORTALILIK SÜRESİNİN BAŞLANGICI SAYILIR MI?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

kadro5Staj ve çıraklık döneminde yatırılan kısa vadeli sigorta primlerinin, uzun vadeli sigorta kollarından aylık bağlanmasında sigortalılık süresinin başlangıcı olarak değerlendirilmesinin mümkün olup olamayacağı konusunda açıklama yapıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Lütfü TÜRKKAN tarafından verilen soru önergesine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK tarafından verilen cevapta; aday çırak, çırak, işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler, meslek liselerinde okumakta iken veya yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler ile kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler için yatırılmış olan kısa vadeli sigorta primlerinin, bu kişilere uzun vadeli sigorta kollarından aylık bağlanmasında sigortalılık süresinin başlangıcı olarak değerlendirilemeyeceği belirtildi.

Bakan ÇELİK’in imzasını taşıyan cevap yazısında şu açıklamalar yer aldı:

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar” başlıklı 5 inci maddesinin (b) bendinde; 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası; meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, 82 nci maddeye göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanacağı, bu bentte sayılanların, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacakları ve bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Yine 5510 sayılı Kanunun “Uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık süresi” başlıklı 38 inci maddesi hükmü gereği, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının uygulanmasında dikkate alınacak sigortalılık süresinin başlangıcı; sigortalının mülga 5417, mülga 6900, 506, 1479, 2925, 2926 ve 5434 sayılı kanunlar ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklara ve bu Kanuna tabi olarak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak ilk defa kapsama girdiği tarih olarak kabul edilmektedir. Diğer bir ifadeyle sigortalılık süresinin başlangıcı, sigortalı adına ilk defa uzun vadeli sigorta kolları (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları) primi yatırılan tarihtir.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere, staj ve çıraklık döneminde yatırılan kısa vadeli sigorta primleri, uzun vadeli sigorta kollarından aylık bağlanmasında sigortalılık süresinin başlangıcı olarak değerlendirilmemektedir.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.