logo yeni

LOJMAN GİDERLERİNİN HANGİLERİNİ OTURANLAR KARŞILAR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

lojman2Kamu konutlarında, ilgili Kanun ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde kamu görevlileri tarafından oturulan kamu konutlarına ait giderlerin bir kısmı ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanırken, bir kısım giderler ise konutta oturanlar tarafından karşılanmaktadır.

Kamu konutları

Kamu konutlarına ilişkin düzenlemeler genel itibariyle, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliğinde yer almıştır. Bu düzenlemelerde, kamu konutları (lojman) dört gruba ayrılmış ve gruplara göre farklı usul ve esaslar belirleme yoluna da gidilmiştir.

Kamu konutları; özel tahsisli, görev tahsisli, hizmet tahsisli ve sıra tahsisli konutlar olarak gruplara ayrılmış olup, konutların kurum ve kuruluşlarca karşılanacak işletme, bakım ve onarım giderleri ile konut tahsis edilenler tarafından karşılanacak giderlerinin neler olacağı da konut grubuna göre farklı belirlenmiştir.

Konut grupları

-Özel tahsisli konutlar; temsil özelliği olan makam ve rütbe sahiplerinden yönetmelikle belirlenenlere, tahsis edilen özel nitelikli konutlardır.

-Görev tahsisli konutlar; yönetmelikle belirlenen makam ve rütbe sahiplerine, görevlerinin önemi ve özelliği ile yetki ve sorumlulukları gereği (eşyalı/eşyasız) tahsis edilen konutlardır.

-Sıra tahsisli konutlar; hizmet süresi, daha önce kamu konutlarından yararlanma durumu ve süresi, çocuklarının ve bakmakla mükellef olduğu aile fertlerinin sayısı, aile fertlerinin gelir durumu, konuttan yararlanma için bekleme süresi, eşinin de bu Kanun kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda çalışan personel olması gibi hususlar dikkate alınarak yönetmelikle belirlenen puanlama esasına göre tahsis edilen konutlardır.

-Hizmet tahsisli konutlar; hudut karakolu, istasyon, haberleşme, gözlem, araştırma, inşaat mahalli gibi, meskün yerlerden uzak, sosyal ve ekonomik zorlukları olan, ulaşım ve iskan imkanları kısıtlı yerlerde, normal çalışma saatleriyle sınırlandırılması kabil olmadan görev başında bulundurulması gerekli olan personel ve koruma görevlisi, makam şoförü, kapıcı, kaloriferci gibi personel için inşa veya tefrik edilerek tahsis edilen bina, baraka, prefabrik yapı, şantiye eklentisi, tadil edilmiş veya edilmemiş karavan, kulübe ve benzeri konutlardır.

A-Kurumlar tarafından karşılanacak olan lojman giderleri

Kamu görevlilerine kamu konutlarının tahsis edilme şekline, konutlarda oturma süresine, konutların kira, bakım, onarım ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Kamu Konutları Yönetmeliğinde, konutların kurum ve kuruluşlarca karşılanacak işletme, bakım ve onarım giderleri de belirtilmiştir.

**Sıra tahsisli, hizmet tahsisli ve eşyalı olmayan görev tahsisli kamu konutlarında;

a- Konutların olağan kullanılmasından doğan temizlik ve küçük onarım giderleri dışında kalan asansör, kalorifer, ana duvarlar, çatı, koridor gibi ortak yerlerin bakımı, korunması ve onarımı ile ilgili giderleri,

b- Kalorifer, hidrofor ve asansör gibi ortak tesislerin elektrik ve işletme giderleri,

c- Beş yılda bir boya (yağlı, plastik gibi) ve üç yılda bir badana giderleri,

d-Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olmayan kaloriferli konutların ısınma giderleri

ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından karşılanır.

**Eşyalı görev tahsisli kamu konutlarında;

a-Konutların olağan kullanılmasından doğan temizlik ve küçük onarım giderleri dışında kalan asansör, kalorifer, ana duvarlar, çatı, koridor gibi ortak yerlerin bakımı, korunması ve onarımı ile ilgili giderleri,

b-Kalorifer, hidrofor ve asansör gibi ortak tesislerin elektrik ve işletme giderleri,

c-Beş yılda bir boya (yağlı, plastik gibi) ve üç yılda bir badana giderleri,

d-Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olmayan kaloriferli konutların ısınma giderleri,

e-Konutun demirbaş eşya ve mefruşat giderlerinin tamamı,

f-Konutun aydınlatma, elektrik, su, gaz ve benzeri giderlerinin, konutun 120 metrekaresine isabet eden kısmından fazlası

ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından karşılanır.

**Özel tahsisli kamu konutlarında;

a-Konutların ısınma, işletme, bakım ve onarım giderleri

b-Konutun demirbaş eşya ve mefruşat giderlerinin tamamı,

c-Konutun aydınlatma, elektrik, su, gaz, temizlik, telefon, kapıcı, ahçı, kaloriferci, bahçıvan ve benzeri giderleri

ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından karşılanır.

Öte yandan, kamu konutlarında oturanların kurumlarının muvafakatini almadan yapacakları onarımların giderleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından karşılanmamaktadır.

B-Oturanlar tarafından karşılanacak olan lojman giderleri

Kamu Konutları Yönetmeliğinde, konut tahsis edilenler tarafından karşılanacak konut giderlerinin neler olduğu da düzenlemiştir. Buna göre, memurunyeri.com olarak konuya baktığımızda;

a-Kalorifersiz konutlar ile Kat Mülkiyeti Kanununa tabi kaloriferli konutların ısınma giderlerinin,

b-Küçük bakım ve onarım giderleri (kırılan camların takılması, bozulan muslukların değiştirilmesi veya tamir edilmesi ve benzeri) ile kötü kullanımdan dolayı meydana gelen zarar ve ziyan giderlerinin,

c-Ortak kullanım alanları dahil, konutun aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerinin,

d-Konutlarda istihdam edilen kapıcı, bahçıvan, kaloriferci, elektrikçi ve benzerleri ile çeşitli ihtiyaçların karşılanması için gerekli olan giderlerin,

e-Tamamı kamu kurum ve kuruluşlarının (Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olan konutları hariç) mülkiyetinde bulunan veya tamamı kiralanan konutların, Kamu Konutları Kanunu uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanması zorunlu olan yakıt miktarının, konutlarının gereğinden fazla yakılmasından dolayı aşılması durumunda, fazladan ihtiyaç duyulan yakıt giderlerinin

konut tahsis edilenler tarafından karşılanacağı görülmektedir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.