logo yeni

SAĞLIK BAKANLIĞI ARAŞTIRMACILARININ SORUNLARI KONUSUNDA AÇIKLAMA YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

burokrat2Sağlık Bakanlığına bağlı hastane ve sağlık müdürlüklerinde Hastane Müdürü, Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürü olarak görev yapmaktayken 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Araştırmacı kadrosuna atanmış olanların sorunlarıyla ilgili olarak Sağlık Bakanı tarafından açıklama yapıldı.

Milletvekili Sezgin TANRIKULU verdiği bir soru önergesinde, 663 sayılı KHK ile hastane ve sağlık müdürlüklerinde Hastane Müdürü, Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürü olarak görev yapan personelin Sağlık Müdürlüklerinde Araştırmacı kadrosuna atandıklarını; Sağlık Araştırmacılarının görev tanımının yapılmadığı, bankamatik memuru haline geldiklerine ilişkin iddiaların bulunduğunu; Sağlık Araştırmacılarının kadroları, görev tanımları, mesleki gelecekleri ve özlük hakları ile ilgili açıklayıcı bilgilendirme yapılmasının faydalı olacağını ifade ederek Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU tarafından konuya ilişkin bazı soruların cevaplandırılması istenmişti.

Soru önergesine Bakan MÜEZZİNOĞLU tarafından verilen cevapta şöyle denildi:

SORU 1-) Hastane Müdürü, Md. Yardımcısı ve şube Müdürü görevinde iken Sağlık Araştırmacısı kadrosuna atanan personel sayısı kaçtır?

CEVAP 1-) 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’nın geçici 4’üncü ve 5 inci maddesiyle Şube Müdürü, Hastane Müdürü ve Müdür Yardımcısı kadrolarında bulunan toplam 1650 personel araştırmacı kadrosuna atanmıştır.

SORU 2-) Hastane Müdürü, Md. Yardımcısı ve şube Müdürü görevlilerinin Sağlık Araştırmacısı kadrosuna atanma nedeni nedir?

CEVAP 2- 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’nın geçici 4 maddesi uyarınca, bu maddenin yayımı tarihinde görevde bulunan Şube Müdürü, Hastane Müdür ve Müdür Yardımcısı unvanlı kadrolarda bulunanların görevi sona ermiş ve bu durumdakiler hâlen bulundukları kadro dereceleriyle araştırmacı kadrolarına atanmışlardır.

SORU 3-) Sağlık Araştırmacılarının görev tanımı nedir?

CEVAP 3-) Araştırmacının görev tanımı; Kurumun veya görevli olduğu birimin görev ve hizmetleri ile ilgili konularda verilecek görevleri ifa etmek, kurumun veya görevli olduğu birimin görevleri hakkında araştırma, inceleme yapmak ve bu konulan değerlendirerek sorunlara çözüm yollarını belirlemek, rapor yazmak, koordinasyon ve danışmanlık yapmak, bu konularla ilgili toplantı ve etkinliklere katılmak, araştırma programları hazırlamak, Kalkınma Planları ve Yıllık Programlar ile kuruma verilen görevler hakkında araştırma yapmak ve verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.

SORU 4-) Sağlık Araştırmacılarının performansa dayalı döner sermaye alamamasının nedeni nedir?

CEVAP 4-) 663 sayılı Kanun Hükmünde Karamame'nin geçici 4 üncü ve 5 inci maddesine 6354 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile eklenen hükümde; Şube Müdürü, Hastane Müdürü ve Müdür Yardımcısı kadrolarda bulunmakta iken araştırmacı kadrosuna atanmış sayılanların ek ödeme olarak döner sermaye ücretinden faydalanmaktadırlar.

SORU 5-) Sağlık Araştırmacılarının bankamatik memuru gibi çalıştırıldıkları iddiası doğru mudur?

SORU 6-) Sağlık Araştırmacılarının mesleki gelecekleri ne olacaktır

SORU 7-) Sağlık Araştırma kadrolarının oluşturulma gerekçesi ve amacı nedir?

SORU 8-) Sağlık Araştırmacılarının özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmanız bulunmakta mıdır?

CEVAP 5-6-7-8-) 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile birimler bazında yeni kadro standardı getirildiğinden böyle bir düzenlemeye gidilmiştir. Şube Müdürü, Hastane Müdürü ve Müdür Yardımcısı kadrolarında bulunmakta iken araştırma kadrosuna atananların özlük haklarında kayba uğratılmamış ve aktif olarak görevlendirilmiştir.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.