logo yeni

KARİYER UZMAN KADROLARINDAN BAZILARI KIZAK KADRO OLARAK DA KULLANILIYOR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

personel-6Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarına ait kariyer uzman kadrolarında görev yapacak olanların mesleğe nasıl gireceklerine, hangi sınavlara tabi tutulacaklarına ve hangi aşamalardan sonra atanacaklarına ilişkin genel çerçeve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilmiştir.

Ancak çıkarılan çeşitli yasal düzenlemelerle, kariyer uzman olabilmek için gerekli şartlar aranmadan, bazı görevlerde beli süre çalışmış olanların (başka hiçbir şart aranmadan) bazı kariyer uzmanlıklara atanmasına imkan sağlandı. Bu uygulamalar ise, kariyer uzmanlık mesleğinin adeta “kızak kadro”lara dönüşmesinin yolunu açtı.

Merkez kariyer uzman karolarına atanma şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (ek madde 41), kurumların merkez teşkilatına ait çeşitli unvanlardaki kariyer “Uzman” kadrolarına atanabilmek için gerekli şartların neler olduğunu belirtmiştir. Bu düzenlemeye göre, Uzman kadrosuna atanabilmek için;

-Mesleğe uzman yardımcısı olarak girmek,

-İlgili kurumların, KPSS puanlarını esas alarak özel düzenlemeleri çerçevesinde yapacakları “Uzman Yardımcılığına Giriş Sınavı”nda (yazılı ve sözlü sınav veya yalnızca sözlü sınav) başarılı olmak,

-Uzman yardımcısı olarak en az üç yıl çalışmak ve uzmanlık tezi hazırlamak,

-İlgili kurumların özel düzenlemeleri çerçevesinde yapılacak yeterlik sınavında başarılı olmak,

-Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari C düzeyinde (Dışişleri Uzmanlığı için asgari B düzeyinde) puan almış olmak

gerekmektedir.

Doğrudan atanma imkanı da bulunan Uzman (merkez-kariyer) kadroları

Çıkarılan bazı yasal düzenlemelerle, bazı kurumların kariyer merkez uzman kadrolarına; KPSS’ye girmeden, uzman yardımcılığı giriş sınavına katılmadan, meslek içinde 3 yıl yetiştirilmeden, tez hazırlamadan, yeterlik sınavına girmeden ve yabancı dil şartı aranmadan atanma imkanı getirilmiştir.

Bu düzenlemeler sayesinde, bazı kurumlarda belirli görevlerde bir süre çalışmış olanlar, görevden alındıklarında başka hiçbir şart aranmadan kariyer Uzman kadrolarına atanabiliyor.

Ancak, ilgili Uzman kadrolarının, görevden alınan Devlet memurları için kullanılan ve kızak kadro diye de adlandırılan kadrolara dönüşmesini, memurnyeri.com olarak kariyer meslek uygulamasına her bakımdan zarar verdiğini/vereceğini düşünmekteyiz.

Kızak kadro olarak da kullanılan Uzman kadrolarından bazıları şunlar:

**Sosyal Güvenlik Uzmanı

Sosyal Güvenlik Kurumu merkez teşkilatında genel müdür yardımcısı, daire başkanı veya taşra teşkilatında il müdürü kadrolarında toplam en az üç yıl görev yapmış olanlar, Sosyal Güvenlik Uzmanı kadrosuna atanabiliyor.

**Maliye Uzmanı

Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında daire başkanı, genel müdür yardımcısı ve başkan yardımcısı veya taşra teşkilatında defterdar kadrolarında toplam en az üç yıl görev yapmış olanlar Maliye Uzmanı kadrosuna atanabiliyor.

**Devlet Gelir Uzmanı

Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında Grup Başkanı, Daire Başkanı veya taşra teşkilatında Vergi Dairesi Başkanı kadrolarında toplam en az üç yıl görev yapmış olanlar Devlet Gelir Uzmanı kadrosuna atanabiliyor.

Uzman (merkez-kariyer) özlük hakları

Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatında çeşitli unvanlarda görev yapan kariyer Uzmanlar hakkında 1 inci derece kadro için geçerli olan özlük hakları şu şekildedir:

-Aylık maaşları, ücret göstergesi ve tazminat göstergesi esas alınarak belirlenmektedir.

-2014 yılı için geçerli olan maaş katsayısına göre, aylık net ücret (1/4, 25 yıl hizmet, aile yardımı hariç): 4.842 TL.

-Ek gösterge: 3600

-Makam Tazminatı: 2000

-Görev Tazminatı: 8000

İlgili yasal düzenlemeler

**5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 30 uncu maddesinin son fıkrası: “Başkanlık merkez teşkilatında genel müdür yardımcısı, daire başkanı veya taşra teşkilatında il müdürü kadrolarında toplam en az üç yıl görev yapmış olanlar, atama tarihi itibarıyla fiilen bu kadrolardan birinde bulunmak şartıyla Sosyal Güvenlik Uzmanı kadrosuna atanabilir.”

**178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinin son fıkrası: “Bakanlık merkez teşkilatında daire başkanı, genel müdür yardımcısı ve başkan yardımcısı veya taşra teşkilatında defterdar kadrolarında toplam en az üç yıl görev yapmış olanlar, atama tarihi itibarıyla fiilen bu kadrolardan birinde bulunmak şartıyla Maliye Uzmanı kadrosuna atanabilir.”

**5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 29 uncu maddesinin son fıkrası: “Başkanlık merkez teşkilatında Grup Başkanı, Daire Başkanı veya taşra teşkilatında Vergi Dairesi Başkanı kadrolarında toplam en az üç yıl görev yapmış olanlar, atama tarihi itibarıyla fiilen bu kadrolardan birinde bulunmak şartıyla Devlet Gelir Uzmanı kadrosuna atanabilir.”

 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.