logo yeni

calisanlar2 copy

LİSE MEZUNU MEMUR MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNİ BİTİRİRSE ÖZLÜK HAKLARI DEĞİŞİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

muhendis2Lise veya dengi okul mezunu olarak Devlet memuriyetine devam edenlerin, Mühendislik Fakültelerinden mezun olmaları durumunda, özlük haklarında bazı değişiklikler söz konusu olabilmekle birlikte, bu değişiklikler tüm memurlar için aynı şekilde olmamaktadır.

İlgili düzenleme

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda; kurumların teknik hizmetler sınıfına ait kadrolarında bulunanlardan, yine teknik hizmetler sınıfında atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödeneceği, ancak teknik hizmetler sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, 160 Seri No’lu Devlet Memurları Genel Tebliğinde ise; kadroları teknik hizmetler sınıfında bulunan personelin, aynı hizmet sınıfında atanabileceği mesleki bir üst öğrenimi bitirerek diploma veya çıkış belgelerini kurumlarına ibraz etmeleri durumunda, haklarında intibak işlemi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, belgelerin kuruma ibrazını takip eden ay başından geçerli olmak üzere, bitirilen aynı sınıfla ilgili mesleki üst öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminatların ödeneceği belirtilmiştir. Teknik hizmetler sınıfında bulunan personelin bitirdiği üst öğrenimin mesleki bir üst öğrenim olup olmadığının ise, Yüksek Öğretim Kurulu kararları ile tespit edileceği ifade edilmiştir.

Memurların özlük hakkına etkisi

Mühendislik fakültesinden mezun olup da mühendis kadrosuna atanmayan ve eski görevine devam eden Devlet memurlarının, öğrenim değişikliğinin özlük haklarına etkilerinden bazıları şöyle:

**İntibak bakımından: Lise veya dengi okul mezunu olarak çeşitli unvanlardaki kadrolarda görev yaparken mühendislik fakültesinden mezun olan devlet memurlarının kazanılmış hak aylık dereceleri, hangi sınıfta görev yaptıklarına bakılmaksızın, son öğrenim seviyelerine göre memuriyete giriş derece/kademeleri esas alınıp intibak yapılmak suretiyle belirlenecektir.

**Ek gösterge bakımından: Görev yapmakta oldukları kadro unvanı için belirlenmiş ek göstergeden aylık dereceleri itibariyle yararlanmaya devam ederler. Mühendis kadro unvanı için belirlenmiş ek göstergelerden, mühendis kadrosuna atanmadıkça yararlanamazlar.

**Zam ve tazminat bakımından: Mühendislik fakültesini bitiren Devlet memurlarının, mühendis unvanı için belirlemiş zam ve tazminatlardan yararlanmaları her memur için mümkün olamamaktadır.

Mühendislik fakültesini bitiren Devlet memurunun, mühendis kadrosuna atanmadan bu unvan için belirlenen zam ve tazminatlardan yararlanabilmesi için, teknik hizmetler sınıfı kapsamındaki bir kadroda görev yapıyor olması gerekmektedir.

Bu düzenlemeye istinaden, örneğin lise mezunu olarak Teknisyen unvanında görev yapan personelin üst öğrenim niteliğindeki Mühendislik Fakültesini bitirmesi halinde, Mühendis kadrosuna atanma şartı aranmadan, Mühendis unvanı için belirlenmiş zam ve tazminatlardan yararlanabilmektedir.

Mühendislik fakültesini bitirmekle birlikte, teknik hizmetler sınıfı dışındaki herhangi bir sınıf kapsamında görev yapan Devlet memurları ise, mühendis unvanı için belirlenen zam ve tazminatlardan yararlanamamaktadır.

Öte yandan uygulamada, teknik hizmetler sınıfında görev yapıp da mühendislik fakültesini bitiren Devlet memurlarının mühendis için geçerli olan zam ve tazminatlardan yararlanabilmesinin, bitirilen mühendislik dalının ilgili memurun mesleği ile ilgili bir alanda olması halinde mümkün olabileceği de ileri sürülebilmektedir.

Değerlendirmemiz

Konuyu memurunyeri.com olarak değerlendirdiğimizde;

Zam ve Tazminat Kararnamesinde yer alan “… bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez” şeklindeki hükmün varlığı karşısında, ilgili düzenlemelerde sözü edilen mesleki üst öğrenimden, görev yapılan hizmet sınıfının anlaşılması gerektiğini,

160 Seri No’lu Tebliğde yer alan, bitirilen üst öğrenimin mesleki üst öğrenim olma durumunun YÖK tarafından tespit edileceğine ilişkin hükmün ise, bitirilen üst öğrenimin hangi hizmet sınıfında görev almayı sağlayabileceğinin belirlenmesine yönelik olduğunu,

Bu itibarla, Teknik Hizmetler Sınıfına dahil bir kadroda görev yapan Devlet memurlarının, aynı hizmet sınıfı kapsamında bulunan Mühendislik eğitimini tamamlamaları durumunda, Mühendis kadrosuna atanmasalar bile, bu unvan için belirlenen zam ve tazminatlardan yararlanmaları gerektiğini

düşünmekteyiz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.