logo yeni

TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE İNSAN KAYNAKLARI REFORMU NASIL OLMALI?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

personel4Türk kamu yönetimini değişime zorlayan nedenleri ulusal, uluslararası, teknolojik ve sosyolojik tüm boyutları ile ele alan ve reform çalışmalarının nasıl olması gerektiğine ilişkin çeşitli öneriler ortaya koyan bir çalışma yayınlandı.

Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV) tarafından düzenlenen “Beyin Fırtınası Toplantıları” kapsamında hazırlanan bir çalışma, Türk kamu yönetiminde reform çalışmalarının nasıl olması gerektiği konusunda somut öneriler de içeriyor.

Söz konusu çalışmanın “öneriler” bölümünde “insan kaynakları” başlığı altında şu hususlardan söz edildi:

Türk kamu yönetimi reformunda, insan kaynaklarına ilişkin öneriler

*Bireysel yetkinlikleri, performansı ve hizmet üretimini esas alan bir insan kaynakları yönetimi amaçlanmalıdır.

*Anayasanın 128’inci maddesinde yer alan “devletin asli ve sürekli görevleri” ölçütüne açıklık getirilerek memurlar ile diğer kamu görevlileri açık ve net olarak tanımlanmalı ve memur kapsamı daraltılmalıdır. Ücret ve toplu görüşme-sözleşme sistemi, bu düzenlemeye göre yeniden oluşturulmalıdır. Devletin karar alma mekanizmalarında görevli daraltılmış memur tanımı dışında kalan kamu çalışanları için sendika ve toplu sözleşme geçerli olmalıdır. Belli işler hizmet alımı yoluyla yapılabilmeli bunun için çerçeve belirlenmelidir.

*Kaldırılan sicil sistemi yerine 360 derece değerlendirme esasına göre şekillendirilmiş bir performans değerlendirme sistemi getirilmelidir. Çalışanlar ve yöneticilerin birbirini değerlendirmesi yanında, hizmetten yararlanan vatandaşların da hizmet sunanları değerlendirdiği sistematik bir model geliştirilmelidir.

*Esnek çalışma modeli benimsenmeli, özellikle büyük kentlerde vatandaşa doğrudan hizmet sunan nüfus, tapu gibi birimlerin belli günlerde 12 saat açık kalması (sabah 8-akşam 8 gibi) için memurların işe başlama ve işi bırakma saatleri arasında farklılaşma imkânı getirilmelidir. Benzer şekilde sağlık hizmetlerinde gece beli bir saate kadar açık olacak “nöbetçi hastane” imkânları araştırılmalıdır.

*Kamudaki tepe yöneticilerin istihdam ve çalışma koşulları diğer çalışanlardan ayrılmalıdır. Bu çerçevede üst düzey yöneticilerin göreve atanmaları, görevden alınmaları ve özlük hakları ayrı bir kanunda düzenlenmelidir. Bir taraftan bürokrasinin keyfi siyasi atamalardan etkilenmesini önlemek diğer taraftan da görevden alınan üst düzey görevlilerin mahkeme kararlarıyla görevlerine geri dönmesi ya da müşavirliklere, yurt dışı görevlere atanması gibi haksızlıklara ve karışıklıklara yol açan uygulamaların önüne geçmek ve siyasi iktidara kendi

kadrosuyla çalışma fırsatı sunmak amacıyla, kurumların üst düzey yönetim kadrolarına 2 ya da 3 yıl gibi belli süreli atamalar yapılmalıdır.

*Kamu hizmetine giriş ve görevde yükselmede, sübjektif değerlendirmeye imkân verecek hiç bir uygulamaya müsaade edilmemeli, merkezi sınav türü uygulamaların tüm kurum ve kadrolar için ilk atamada istisnasız şekilde uygulanması sağlanmalıdır. Hizmete alınmalarında farklı sistemler uygulanan ve farklı statülerde istihdam edilen personelin, yasal düzenlemeler yoluyla Devlet memuriyetine geçirilmesi uygulamalarına gidilmemelidir.

*İstisnai memuriyet uygulamasına, sınırlı sayıdaki görevler (büyükelçi gibi) dışında son verilmelidir.

*Daire Başkanı ve dengi kadrolar ile daha üst kadrolara atanma için objektif kriterler belirlenmeli, bu unvanlardan daha alt unvanlara yapılacak tüm atamalarda ise ortak sınav uygulaması yoluna gidilmelidir.

*Kamu yöneticilerinin yaptıkları iş ve işlemler yanında yerine getiremedikleri konularda da hesap vermesine dönük bir anlayış geliştirilmelidir.

*Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının norm kadroları tespit edilerek, kadro ve pozisyon ihdasları buna göre yapılmalıdır. Kadroların belli bölgelerde yığılması önlenmeli, yapılan hizmetlere göre kadrolar ihdas edilmelidir. Kurum farklılığı gözetilmeksizin tüm kadro ve pozisyonlar kanunla ihdas edilmeli, önceden belirlenen norm kadro sayısı olağanüstü bir hizmet genişlemesi olmadan artırılmamalıdır.

*Kamu çalışanlarının sosyal güvenlik işlemlerinin tek bir kurumdan sağlanması zorunluluğu yerine, tek bir merkezden denetlenmek kaydıyla, kamu çalışanlarının istekleri halinde sosyal güvenliklerinin özel sigorta şirketleri tarafından sağlanmasına da imkân tanınmalıdır. Özel sigorta şirketlerine ödenecek prim miktarı, belli bir düzeyin altında olmamak ve temel sosyal güvenceler sağlanacak şekilde, kamu çalışanı ve ilgili sigorta şirketi arasında serbestçe belirlenebilmelidir.

Kaynak: TASAV

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.