logo yeni

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU DA MALİYE BAKANLIĞINDA BAZI KARİYER MESLEKLERİN HAKSIZLIĞA UĞRADINI KABUL ETTİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

personel2Kamu Denetçiliği Kurumu, Maliye Bakanlığında 659 sayılı KHK ile Defterdarlık Uzmanı ve Defterdarlık Uzman Yardımcısı yapılan kamu personellerinin mağduriyetlerinin giderilmesi, özlük ve statü hakları bakımından muadillerine eşdeğer bir düzenleme yapılması yönünde tavsiye kararında bulundu.

Kamu Başdenetçisi Nihat ÖMEROĞLU imzası ile alınan kararda, görev, yetki, sorumluluk, mali ve sosyal haklar yönünden mağdur olan ve Defterdarlık emrinde görev yapan defterdarlık uzmanlarının (659 sayılı KHK öncesi eski unvanlarıyla Muhasebe ve Milli Emlak Denetmenlerinin) mağduriyetlerinin giderilmesi ile ilgili olarak mevzuat değişikliği konusunda bir tasarı oluşturması hususunda MALİYE BAKANLIĞINA, "mevzuat değişikliği teklifi" ne ilişkin tasarıyı gündemine alması hususunda takdir ve gereği için de BAŞBAKANLIĞA, tavsiye kararında bulunuldu.

Eşitlik sağlanarak mağduriyet giderilsin

Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuran şikayetçiler, 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenleme neticesinde Defterdar emrinde görev yapan Defterdarlık Uzmanlarının denetim, inceleme ve soruşturma yetkilerinin İdarenin takdirine bırakıldığından bu görevi yürütenlerin bağımsız, tarafsız ve hakkaniyete uygun olarak çalışmasının mümkün olmadığını, bir olurla verilen denetim ve soruşturma yetkisinin her an alınmasının mümkün olduğunu, denetim yetkili Defterdarlık Uzmanlarının denetim ve incelemesini yaptığı birim müdürünün mahiyetinde çalışmasının mümkün olması ve bunun da herhangi bir kıstasa bağlı olmaksızın tamamen idarenin takdirine bırakılmasının çalışma barışını bozacağını, denetim yetkili Defterdarlık Uzmanlarının bağımsız, tarafsız ve objektif olarak denetim ve inceleme yapmasını ve rapor yazmasını engelleyeceğini belirterek; söz konusu 659 sayılı KHK ile Defterdarlık Uzmanı ve Defterdarlık Uzman Yardımcısı yapılan kamu personellerinin Maliye Bakanlığı içerisinde fonksiyonel görev tanımı, işe alınma, yetiştirilme, statü, özlük hakları konusunda birebir eşit olan Vergi Denetmenleri (Vergi Müfettişi) ve/veya Maliye Uzmanları ile statü ve özlük hakları bakımından eşitlik sağlanarak mağduriyetlerinin giderilmesini talep etmişlerdi.

Soruşturma yetkileri de ellerinden alındı

Tavsiye kararında, “ortak kariyer meslek özelliği yanında statüleri ile mali ve sosyal hakları da aynı olan Vergi Denetmenleri, 646 sayılı KHK ile "Müfettiş" statüsüne yükseltilip ve 666 sayılı KHK ile de mali ve sosyal haklarında iyileştirme yapılırken; Muhasebe Denetmenleri ile Milli Emlak Denetmenleri ise, 659 sayılı KHK ile "Defterdarlık Uzmanı" yapılarak statü kaybına uğratılmanın yanında, soruşturma yetkileri de ellerinden alınmış; ayrıca 666 sayılı KHK ile sağlanan mali ve sosyal haklardan da yararlandırılmamışlardır.” ifadelerine yer verildi.

İnsan haklarının ihlal edilmediği söylenemez

Kamu denetçiliği kararında, idarenin takdir yetkisini kullanırken kendisine verilen takdir yetkisinin amacı doğrultusunda hareket etmesi gerektiğine, nesnellik ve tarafsızlık içinde davranması ve eşitlik ilkesine uymasının gerekliliğine vurgu yapılırken, “Takdir yetkisine dayanılarak yapılan işlemler gerekçeli olmalıdır. Takdir yetkisine giren işlemler, bağımsız yargı organlarınca denetlenmelidir. Şikâyet konusu belgelerden; İdarenin statüleri ile mali ve sosyal hakları da aynı olan iki grup arasında nesnel ve tarafsız tutum göstermemesi ve hakkaniyete uymayan ayrımcılık yasağı gibi nedenlerle insan haklarının ihlal edilmediği söylenemez.” ifadelerine yer verildi.

Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı

Ayrıca Kamu Denetçiliği Kurumu kararında aynı merkez denetim elemanlığı statüsüne ve aynı özlük haklarına sahip Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları ve Gelirler Kontrolörleri ile Muhasebat ve Milli Emlak Kontrolörleri arasında; aynı taşra denetim elemanlığı statüsüne ve aynı özlük haklarına sahip Vergi Denetmenleri ile Muhasebe ve Milli Emlak Denetmenleri arasında 646 ve 659 sayılı KHK'ler ile konulan kurallarda değişik uygulamalar yapılmasının ve böylece merkez ve taşra denetim elemanlarından bir kısmının Bakana bağlı vergi müfettişi yapılırken, diğerlerinin defterdarlık uzmanı yapılarak statülerinde doğrudan, özlük haklarında ise ileride (666 sayılı KHK ve sonrası) oluşacak eşitsizlikler yaratılmasının, Anayasanın 10 uncu maddesindeki eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığına vurgu yapıldı.

Memurunyeri.com olarak, Maliye Bakanlığında var olan kariyer mesleklerde Kanun Hükmünde Kararnameler ile yapılan aleleacele düzenlemerin yeni eşitsizlikler ve adeletsizlikler yarattığını eski haberlerimizde vurgulamıştık. Yaratılan bu adaletsizliklerin düzeltilmesi yönünde Kurumlarımızın tavsiye kararlarını dinleyerek gerekli çabayı göstereceğini umut ediyoruz.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.