logo yeni

GEÇİCİ GÖREVLİ VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAM EDECEK YENİ BİR KURUM KURULUYOR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

teskilat2Bakanlar Kurulu Tarafından Meclis Başkanlığına sunulan “Millî Mayın Faaliyet Merkezi Kurulmasına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” Milli Savunma Bakanlığına bağlı yeni bir kurum kurulmasını öngörüyor.

Türkiye Cumhuriyetinin sınırları dâhilinde gerçekleştirilecek insani amaçlı mayın ve/veya patlamamış mühimmat temizleme faaliyetlerine yönelik politikaları belirlemek, bu faaliyetleri planlamak ve yönetmek, belirlenen esaslara uygun olarak gerçekleştirilmesini takip etmek, yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak amacıyla Milli Savunma Bakanlığına bağlı “Millî Mayın Faaliyet Merkezi Başkanlığı” kuruluyor.

Meclise sevk edilen Kanun Tasarısında, kurulması düşünülen Millî Mayın Faaliyet Merkezi Başkanlığının teşkilat ve personel istihdamına ilişkin düzenlemeler de yer alıyor.

Kurumda sözleşmeli personel çalıştırılacak

Yeni kurulacak Kurumda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı kalınmaksızın özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda sözleşmeli personel çalıştırılabilecek. Çalışılabilecek toplam sözleşmeli personel sayısı elliyi geçmeyecek.

Sözleşmeli personel, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/maddesi kapsamında sigortalı sayılacak.

Sözleşmeli personele ödenecek ücretin net tutarı, birinci dereceli Millî Savunma Uzmanına ödenen aylık net tutarın yıllık ortalamasını aşmamak üzere Bakan tarafından tespit edilecek. (2014 yılı için geçerli olan maaş katsayısına göre, %15 Gelir Vergisi diliminde 1 inci dereceli Milli Savunma Uzmanına aylık net 4.843 TL ücret ödenmektedir.)

Çalıştırılacak sözleşmeli personelin hizmete alınmaları, görev ve yetkileri, nitelikleri, disiplin esasları, yükümlülükleri, sözleşmenin fesih halleri ile diğer hususlar Milli Savunma Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte düzenlenecek.

Kamu personeli geçici görev yapabilecek

Yeni kurulacak olan Kurumda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar; aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak görevlendirilebilecek. Merkezin bu konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandırılacak.

Bu şekilde görevlendirilen personel, kurumlarında aylıklı izinli sayılacak. İzinde oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam edecek ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılacak. Bunların geçici görev yollukları Merkez tarafından ödenecek.

Bu düzenlemeye göre, Millî Mayın Faaliyet Merkezi Başkanlığında ihtiyaç duyulduğunda, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ve üniversite öğretim elemanlarının geçici olarak görevlendirilmesine mümkün olabilecek.

Kanun Tasarısı Taslağı

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.