logo yeni

İTFAİYE PERSONELİNİN SORUNLARINA CEVAP ARANIYOR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

itfaiyeciÜlkemizde itfaiye personelinin istihdamı konusunda yaşanan sıkıntılar ve itfaiye personelinin çalışma şartlarındaki sorunlar Mecliste dile getirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK tarafından yanıtlanması istenen ve İstanbul milletvekili Mahmut TANAL tarafından hazırlanan önergede yer alan sorular şöyle:

40 bin itfaiyeciye ihtiyaç var

Avrupa ölçeğinde hizmet verilmesi ve görev alanlarının gerektirdiği konularda sorunsuz görev yapılabilmesi için Türkiye’nin 40 bin itfaiyeciye daha ihtiyacı bulunmakta değil midir?

Avrupa ortalamasının altında

Avrupa ülkelerinde nüfus yoğunluğuna göre ortalama her 1000 kişiye 1 itfaiyeci düşerken, Türkiye’de bu rakam 3500 kişiye 1 itfaiyeci şeklinde midir?

Can güvenlikleri yok

24 saat sürekli görev başında olan İtfaiye Personelinin sorunlarının en başında yer alan can güvenliklerinin halen sağlanamamış olmasının sebebi nedir?

Günlük gömleklerle yangına gidiliyor

Büyükşehir Belediyeleri ve bir kısım il belediyeleri hariç, Türkiye’nin pek çok belediyesinde, itfaiye personeli yangınlara günlük giyilen gömleklerle müdahale etmek zorunda kalmakta mıdır?

Kendilerini asla ateşten, yüksek ısıdan, soğuktan, yağmurdan koruyamayacak gömleklerle, zaman zaman çok büyük kimyasal yangınlara bile müdahale etmek zorunda kalan itfaiye personeli, can güvenliklerinin yeterince sağlanamaması ve uygun araç gereç ile görev yapamamanın sıkıntısını çekmekte midir?

Teknolojik altyapı yetersiz

İtfaiye teşkilatlarının pek çoğunun teknolojik alt yapısının yeterli olmayışı, yeterli yangın söndürme araç-gereci bulunmaması, kimi belediyelerde ise itfaiye personelinin taşeron firmalar aracılığı ile işe yerleştirilen eğitimsiz elemanlardan oluşması, itfaiye teşkilatlarının en büyük sorunlarından birisi değil midir?

Statü birlikteliği yok

İtfaiye personeli arasında bir statü birlikteliği olmamasının sebebi nedir? Statü birliğinin olmaması, özlük ve mali haklarda da ayrıma neden olmakta değil midir? Aralarında birlik ve beraberlik bulunmayan, çalışma barışı olmayan kurumlarda çalışan kişilerin birbirlerine güven duymaları bu şartlarda beklenebilir mi?

Meslek liselerinde itfaiyecilik bölümü bulunmasına, yüksekokullarından mezunlar verilmesine rağmen, itfaiyecilik halen kendi mesleki sınıfına kavuşamamıştır?

Yemek ücreti alamıyorlar

Büyükşehir ve bazı il belediyeleri hariç, pek çok il ve ilçe belediyesinde itfaiyeci arkadaşlarımızın 24 saat görev yapmalarına rağmen yemek ücreti alamadıkları doğru mudur?

Sadece yangına müdahale için yıpranma payı var

Çıkartılan keyfi bir genelge ile itfaiyeci arkadaşlarımıza sadece yangına müdahale ettikleri saatlerde yıpranma payı uygulandığı doğru mudur? Çıkartılan genelge kanuna aykırı değil midir?

Taşeron işçiler itfaiyeci olarak çalıştırılıyor

Belediyelerin taşeron işçi alarak itfaiyeci kadrolarını bu şekilde doldurduğu iddiası doğru mudur? Bunca iş kazası ve ölümler yaşanırken eğitimli itfaiyeciler yerine taşeron işçiler alınmasının nasıl bir gerekçesi vardır?

Devlet Hava Meydanlarının sadece erkek itfaiyeci alımı yapması Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı değil midir?

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.