logo yeni

KAMU SEN YETERLİK SINAVINDA BAŞARISIZ OLAN VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILARI İÇİN DİLEKÇE VERDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

personel10Türkiye Kamu-Sen, vergi müfettiş yardımcılarının vergi müfettişi olmaları için girdikleri yeterlilik sınavını ve sınav sonrası süreçte yaşanan adaletsizliklerin giderilmesi için Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı’na dilekçe gönderdi.

Dilekçede, Türkiye’de kariyer meslek sayılan unvanlarda personel çalıştıran bütün kurumlarda, bir üst unvana geçmek için iki sınav hakkı tanınırken, yalnızca Maliye Bakanlığı’nda görev yapan vergi müfettiş yardımcılarına bir yeterlilik sınav hakkı tanınmasının adaletsiz bir uygulama olduğu vurgulandı.  Bununla birlikte, yeterlilik sınavında başarılı olamayan personelin A sınıfı kadrodan, B sınıfı kadrolara atanmalarının hakkaniyet ilkesiyle bağdaşmadığı ve kazanılmış hakların geri alınması şeklinde uygulandığı ifade edildi.

Dilekçede, şu noktalara temas edildi:

2011 Yılında Maliye Bakanlığı’ndaki Tüm Denetim Birimleri Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Bünyesinde Toplanmıştı

Maliye Bakanlığı bünyesinde bulunan denetim birimleri, 6 Nisan 2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 7 Temmuz 2011 tarihinde Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde birleştirilmiş, bu kapsamda hesap uzmanı, maliye müfettişi, gelirler kontrolörü ve vergi denetmeni kadroları, vergi müfettişi adı altında toplanmıştı. Buna bağlı olarak, birleşme sürecinde yukarıda sayılan kadroların yardımcıları da vergi müfettiş yardımcısı unvanı ile görev yapmaya başlamış, bu kadrolarda görev yapan kamu personelinin vergi müfettişliğine atanabilmesi yeterlik sınavına bağlanmıştı.

Bütün Kurumlarda İki Sınav Hakkı Tanınırken, Maliye’deki Müfettiş Yardımcılarına Tek Sınav Hakkı Veriliyor

Maliye Bakanlığı bünyesindeki denetim birimlerinin tek çatı altında toplanmasından sonra,  vergi müfettiş yardımcısı olarak görev yapan personelin, vergi müfettişliğine atanabilmesi yalnızca bir defaya mahsus olarak girilebilen yeterlik sınavına bağlandı. Yaklaşık dört yıllık zorlu bir süreçten geçen vergi müfettiş yardımcılarına telafi hakkı tanınmadı. Oysa Maliye Bakanlığı dışında benzer şekilde uzman, denetmen ve müfettiş unvanlı kariyer meslek mensubu çalıştıran Başbakanlık, TBMM, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi tüm kurumlarda yeterlilik sınavları iki hak olarak uygulanıyor.

Sınavda Başarısız Olan Personel, Düz Memur Olarak Atanıyor

Yeterlik sınavında başarısız olan vergi müfettiş yardımcıları, defterdarlık ya da Mal Müdürlükleri’ne memur kadrosu ile atanıyor. Bu durum bir anlamda birçok sınav ve eğitimden geçerek vergi müfettiş yardımcısı unvanını kazanan personele tenzili rütbe anlamına geliyor. Sınavda başarısız olan personel, kazanılmış haklarını kaybediyor ve mali ve özlük hakları bakımından büyük kayba uğruyor, maaşları neredeyse yarı yarıya azalıyor.

Genel Başkan İsmail Koncuk: Hak Kayıpları Giderilmelidir

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, şunları söyledi:

“Sonuçları itibarı ile bu denli önemli hak kayıplarına yol açan bir sınavın yalnızca Maliye Bakanlığı’na müşahhas bir şekilde bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilmesi, büyük bir mağduriyet doğurmakta, uzun ve zorlu bir süreçte kurum içinde özel olarak yetişmiş personelden yeterince faydalanılamamasına neden olunmaktadır. 

Bu bakımdan hakkaniyet ilkesinin bir gereği olarak, kazanılmış hakların korunması ve personel verimliliğinin sağlanması adına vergi müfettiş yardımcılarına da diğer bütün kurumlarda olduğu gibi iki defa yeterlik sınavı hakkı verilmesi ve bu sınavlarda başarısız olan personelin memur kadroları yerine uzman kadrolarına atamalarının yapılması zorunludur.”

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.