logo yeni

ÜNİVERSİTEDE HAZIRLIK SINIFI OKUMANIN MEMURİYETE ETKİSİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

egitimDevlet memuriyetine girmiş olanlar, yükseköğrenim gördükleri kurumlarda hazırlık sınıfına da devam ettiklerini ve normal öğrenim süresine göre daha uzun eğitim gördüklerini belirterek, bu sürenin de memuriyete ilişkin haklar bakımından değerlendirilmesini isteyebilmektedirler.

Memuriyete giriş ile ilerleme ve yükselmede, eğitimlerinden dolayı ilgili memurlar hakkında uygulanacak hususlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiştir.

657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde, Devlet memuriyetine girenlerin;

-Giriş ve yükselebilecekleri derece ve kademelerin öğrenim durumlarına göre belirlenmesi,

-Giriş ve yükselebilecekleri derece ve kademelerin öğrenim seviyelerine, dallarına ve sürelerine göre farklı belirlenmesi,

-Girecekleri hizmet sınıfına göre, öğrenim dallarına bağlı olarak ilave derece ve kademeler verilmesi,

-Öğrenim gördükleri ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların normal öğrenim süresinden fazla olması durumunda başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanması ve bunlardan teknik öğretim okulları mezunu olanlara, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi verilmesi

hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, yukarıda belirtilenlerden ayrı olarak, 657 sayılı Kanunda ve diğer mevzuatta, yükseköğrenim sırasında normal öğrenim süresinden fazla eğitim görülen süreler için ilave derece veya kademe verilmesini öngören herhangi bir hükme rastlanmamaktadır.

Bu nedenle, yükseköğrenimde normal öğrenim süresinin dışında hazırlık sınıfı okumuş olanlara, hazırlık sınıfında geçirdikleri süreler nedeniyle, memuriyete girişlerinde ve ilerleme ile yükselmelerinde herhangi bir ayrıcalık tanınması mümkün olamamaktadır.

 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.