logo yeni

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI AVUKATLARININ DİSİPLİN AMİRLERİ DEĞİŞTİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

avukat2Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalışan memurların disiplin amirlerini belirlemek amacıyla yürürlüğe konulmuş olan Kültür Ve Turizm Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelikle;

**Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Teşkilatında Hukuk Müşavirliğinde çalışan Avukatların disiplin amiri olarak “1. Hukuk Müşaviri”, üst disiplin amiri olarak da “Müsteşar” belirlendi.

**Kültür ve Turizm Bakanlığı Taşra Teşkilatında İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinde çalışan Avukatların disiplin amiri olarak “İl Kültür ve Turizm Müdürü”, üst disiplin amiri olarak da “Vali” belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığında görev yapan Avukat unvanlı personel,  Yönetmeliğin değişmeden önceki halinde sayma olarak yer alan unvanlar arasında yer almamaktaydı ve disiplin uygulamalarında “Diğer personel” arasında değerlendirilmekteydi.

Bugün yürürlüğe giren Yönetmelik

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONELİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/4/2012 tarihli ve 28262 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği ekindeki Kültür ve Turizm Bakanlığı Disiplin Amirleri Cetvelinin (A) Merkez Teşkilatı bölümünün 5 inci sırasının Hukuk Müşavirliğinde çalışan personelin Unvan kısmında yer alan “Ayniyat Saymanı” ibaresi “Avukat, Ayniyat Saymanı” olarak ve aynı ekin (C) Taşra Teşkilatı bölümünün 1 inci sırasının İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinde çalışan personelin Unvan kısmında yer alan “Araştırmacı (Ö)” ibaresi “Araştırmacı (Ö), Avukat” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.