logo yeni

GENEL BÜTÇELİ KURUMLARIN KADRO VE POZİSYON SAYILARI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

kadro4Maliye Bakanlığı verilerine göre kamu kurumlarının toplam kadro sayıları belli oldu.

Maliye Bakanlığının Haziran 2014 verilerine göre kamu kurum ve kuruluşlarının memur, sözleşmeli, işçi, kadro ve pozisyonlarına aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz.

İşte üniversiteler dışındaki genel ve özel bütçeli kurumların kadro sayıları:

(Not: DPB ve Maliye Bakanlığı verilerinin bazı durumlarda tutmadığını göz önünde tutmanızı hatırlatmak isteriz.)

Genel Bütçeli kurumlar

İDARELER

MEMUR

(A)

HAKİM-SAVCI

(B)

AKADEMİK

(C)

KADROLU

PERSONEL

(A+B+C)

SÖZLEŞMELİ

PERSONEL

SÜREKLİ İŞÇİ

GEÇİCİ İŞÇİ

GEÇİCİ PERSONEL

GENEL TOPLAM

CUMHURBAŞKANLIĞI

608

0

0

608

608

0

0

0

1.216

TBMM

2.670

0

0

2.670

0

0

0

1.417

4.087

ANAYASA MAHKEMESİ

451

163

0

614

3

0

0

0

617

YARGITAY

1.653

390

0

2.043

43

0

0

150

2.236

DANIŞTAY

772

650

0

1.422

28

0

0

100

1.550

SAYIŞTAY

1114

1.438

0

2.552

15

0

0

0

2.567

BAŞBAKANLIK

2.509

0

0

2.509

357

0

0

0

2.866

MGK Genel Sekreterliği

296

0

0

296

191

0

0

0

487

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

997

0

0

997

169

0

0

100

1.266

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

1.830

0

0

1.830

989

0

0

0

2.819

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

140.752

0

0

140.752

1.462

32

0

0

142.246

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

530

0

0

530

0

0

0

0

530

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı

180

0

0

180

13

0

0

0

193

ADALET BAKANLIĞI

129.988

19.801

0

149.789

1.425

0

0

4.000

155.214

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

40.642

0

31

40.673

220

24.215

0

50

65.158

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

37.985

0

0

37.985

121

0

0

4.500

42.606

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

5.000

0

85

5.085

14

1.500

0

0

6.599

Emniyet Genel Müdürlüğü

304.340

0

540

304.880

122

3.057

0

0

308.059

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

1.183

0

0

1.183

0

624

0

0

1.807

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

3.130

0

0

3.130

0

0

0

0

3.130

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

6.036

0

0

6.036

3.191

91

35

0

9.353

MALİYE BAKANLIĞI

57.305

0

0

57.305

172

66

35

1.500

59.078

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

62.655

0

0

62.655

0

0

0

800

63.455

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

947.859

0

0

947.859

10.116

17.290

0

15.000

990.265

SAĞLIK BAKANLIĞI

51.873

0

0

51.873

1.124

1.210

0

1000

55.207

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

316.747

0

0

316.747

19.083

1.589

0

2.500

339.919

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

112.397

0

0

112.397

4.762

3.082

0

1.500

121.741

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

4.754

0

0

4.754

61

4

0

200

5.019

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

602

0

0

602

349

0

0

30

981

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

2.724

0

0

2.724

15

126

0

26

2.891

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

13.917

0

0

13.917

1.986

876

701

1000

18.480

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

389

210

0

599

0

0

0

0

599

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

20.543

0

0

20.543

1.535

39

0

750

22.867

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

543

0

0

543

300

0

0

50

893

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

4.959

0

0

4.959

148

3

0

100

5.210

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

22.095

0

0

22.095

500

3.441

0

800

26.836

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

18.755

0

0

18.755

127

979

5

1.250

21.116

EKONOMİ BAKANLIĞI

3.319

0

0

3.319

1.220

30

0

0

4.569

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

1.007

0

0

1.007

30

0

0

50

1.087

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

62.819

0

0

62.819

757

14.446

516

3.500

82.038

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

19.195

0

0

19.195

54

40

1

300

19.590

KALKINMA BAKANLIĞI

1.361

0

0

1.361

627

0

0

0

1.988

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

2.741

0

0

2.741

1.008

93

0

2.750

6.592

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

9.944

0

0

9.944

44

3.582

0

161

13.731

Meteoroloji Genel Müdürlüğü

3.639

0

0

3.639

247

12

1

44

3.943

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

5.123

0

0

5.123

49

984

0

500

6.656

ADLI TIP KURUMU BAŞKANLIĞI

2.974

0

0

2.974

0

0

0

0

2.974

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI

110

0

0

110

0

0

0

0

110

DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

180

0

0

180

3

445

0

0

628

YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

3.042

0

0

3.042

16

0

0

20

3.078

TOPLAM

2.436.237

22.652

656

2.459.545

53.304

77.856

1.294

44.148

2.636.147

  1. Sözleşmeli personel sayılarına, kadro karşılığı sözleşmeli personel dahil olup söz konusu personel kadrolu personel bilgilerinde de gösterilmiştir.
  2.  190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesi gereğince ilgili kurumlarca Bakanlığımıza iletilen bilgiler esas alınarak hazırlanmıştır.

Özel Bütçeli kurumlar

İdareler

MEMUR

(A)

HAKİM-SAVCI

(B)

AKADEMİK

(C)

KADROLU

PERSONEL

(A+B+C)

SÖZLEŞMELİ

PERSONEL

SÜREKLİ İŞÇİ

GEÇİCİ İŞÇİ

GEÇİCİ PERSONEL

GENEL TOPLAM

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KÜRÜMÜ

191

0

0

191

13

0

0

0

204

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ

87

0

0

87

0

0

0

0

87

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

89

0

0

89

0

0

0

0

89

TÜRK DİL KURUMU

150

0

0

150

1

0

0

0

151

TÜRK TARİH KURUMU

138

0

0

138

5

0

0

0

143

TODAİE

168

0

60

228

0

6

0

0

234

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

 

0

0

0

0

3.000

0

0

3.000

Türkiye Bilimler Akademisi

0

0

0

0

13

0

0

0

13

Türkiye Adalet Akademisi

82

5

0

87

1

0

0

0

88

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU

9.417

0

0

9.417

1

346

0

100

9.864

SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

13.701

0

0

13.701

329

665

0

150

14.845

DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

656

0

0

656

1.957

0

0

0

2.613

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

616

0

0

616

3.222

0

0

0

3.838

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

22.528

0

0

22.528

0

11044

2.567

1.500

37.639

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2.843

0

0

2.843

514

205

0

0

3.562

TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

634

0

0

634

38

0

0

0

672

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

0

0

0

0

203

0

0

0

203

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

0

0

0

0

1.655

0

0

0

1.655

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

593

0

0

593

104

0

0

0

697

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

0

0

0

0

28

0

0

0

28

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

1.078

0

0

1.078

452

0

0

0

1.530

SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

590

0

0

590

118

0

0

0

708

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

0

0

0

0

1.642

0

0

0

1.642

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI

541

0

0

541

36

0

0

0

577

GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ

124

0

0

124

59

40

48

0

271

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

371

0

0

371

0

0

0

0

371

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4.036

0

0

4.036

0

1.461

0

1

5.498

CEZA VE İNFAZ KURÜMLARI İLE TUTUKEVLERİ IŞ YURTLARI KÜRÜMÜ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

181

0

0

181

261

0

0

0

442

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

0

0

0

0

0

90

0

0

90

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI

185

0

0

185

119

0

0

0

304

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

7.813

0

0

7.813

118

21.520

0

250

29.701

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU

366

0

0

366

15

0

0

0

381

DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

70

0

0

70

1

0

0

0

71

KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

71

0

0

71

0

0

0

0

71

DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

70

0

0

70

0

0

0

0

70

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

10.657

0

0

10.657

40

24.346

75

1.500

36.618

TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ

0

0

0

0

40

0

0

20

60

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

1.798

0

0

1.798

0

0

0

0

1.798

KAMU DENETÇİLİĞİ KÜRÜMÜ

249

0

0

249

0

0

0

0

249

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU

75

0

0

75

0

0

0

0

75

TOPLAM

80.168

5

60

80.233

10.985

62.723

2.690

3.521

160.152

  1. Sözleşmeli personel sayılarına, kadro karşılığı sözleşmeli personel dahil olup söz konusu personel kadrolu personel bilgilerinde de gösterilmiştir.
  2. Ceza ve infaz Kurumlan ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu personel ihtiyacı Adalet Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.
  3. 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesi gereğince ilgili kurumlarca Bakanlığımıza iletilen bilgiler esas alınarak hazırlanmıştır.
  4. Kullanılabilir serbest kadro ve pozisyon sayılarıdır.

 Sosyal güvenlik kurumları

İDARELER

MEMUR

(A)

AKADEMİK

(B)

KADROLU

PERSONEL

(A+B)

SÖZLEŞMELİ

PERSONEL

SÜREKLİ İŞÇİ

GEÇİCİ İŞÇİ

GEÇİCİ PERSONEL

GENEL TOPLAM

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

10.495

0

10.495

610

0

0

0

11.105

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

35.273

0

35.273

693

120

0

0

36.086

TOPLAM

45.768

0

45.768

1.303

120

0

0

47.191

 

 

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.