logo yeni

VERGİ MÜFETTİŞLİĞİ YETERLİK SINAVININ 3 DEFA YAPILMASI İÇİN KANUN TEKLİFİ VERİLDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

personel4Vergi Müfettiş Yardımcılarının Vergi Müfettişliğine atanabilmek için girdikleri yeterlik sınavı sayısının artırılması amacıyla Kanun Teklifi verildi.

5838 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni veren Milletvekili M.Volkan CANALİOĞLU, Teklifin Gerekçesinde özetle;

-Maliye Bakanlığı bünyesinde yapılan yeterlik sınavında diğer Bakanlıkların denetim birimlerinde yapılan yeterlik sınavlarının aksine tek sınav hakkı bulunmasının başarıyı değil başarısızlığı arttırdığı,

-Sınav baskısı altında geçen 3 yıllık müfettiş yardımcılığı döneminde, müfettiş yardımcılarında fiziki ve psikolojik pek çok hastalığın baş gösterdiği, ağır ve mesleki anlamda geri dönüşü olmayan sınav korkusunun insanların yaşam kalitesini düşürdüğü,

-Müfettiş yardımcılarının eğitim hayatları boyunca çalışarak elde ettikleri güzide mesleklerin “tek bir sınav” ile ellerinden alındığı ve bu insanların 3 yıl emek verdikleri “vergi müfettişliği” mesleğinden alınarak memur kadrolarına atandıkları,

-2014 yılı Haziran ayında yapılan yeterlik sınavında “119” kişinin başarısız olduğu ve bu tarih itibariyle elenen müfettiş yardımcıları sayısı toplamda 250 kişiye ulaştığı,

-Yetişmiş vergi müfettiş yardımcılarının elenerek memur kadrolarına atanmalarının vergi müfettişliği mesleğine de ciddi anlamda zarar verdiği,

-Kanun Teklifi ile, vergi müfettişliği sınavında birden fazla sınav hakkının getirilmesini sağlamanın ve diğer Bakanlıkların denetim birimlerinde yapılan yeterlik sınavları ile aynı şartların sağlanmasının amaçlandığı

ifade edildi.

Kanun Teklifi metni

5838 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Kanunun Geçici 4.Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4 - Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce yeterlik sınavına giren vergi denetmen yardımcılarından, yapılan bu sınavlarda başarılı olamayan ve halen Gelir İdaresi Başkanlığı kadrolarında görev yapanlar, bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren altı aydan az olmamak üzere Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek tarihte “EN ÇOK 3 DEFA OLMAK” üzere düzenlenecek yeterlik sınavına çağrılırlar. Yapılan yeterlik sınavına girenlerden başarılı olanlar vergi denetmenliğine, “3 SINAV HAKKINDA DA” başarılı olamayanlar ise derecelerine uygun memur kadrosuna atanırlar.

Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce yapılan gelir uzmanlığı özel sınavlarının birinde aldığı not daha sonra yapılan sınavda geçerli sayılarak gelir uzmanlığı kadrolarına atanmış olanların bu atamaları kazanılmış hak olarak kabul edilir ve bu gerekçe ile atamalarının iptaline yönelik işlem yapılmaz.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.