logo yeni

YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK KALKINMA BAKANLIĞI PERSONELİNDE ARANAN ŞARTLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

yurtdisi2Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgileri artırılmak, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılmak üzere yurt dışında eğitim ve araştırma kuruluşlarına, hizmetle ilgili yabancı kurum ve kuruluşlara ve uluslararası resmi veya özel kuruluşlara gönderilecek Kalkınma Bakanlığı personelinde aranacak şartları da düzenleyen Yönetmelikte bazı değişiklikler yapıldı.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren “Kalkınma Bakanlığı Personelinin Yetiştirilmesi Amacıyla Yurt Dışına Gönderilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile, Kalkınma Bakanlığı personelinin uzun dönem yurt dışı eğitime bütçe imkânlarıyla gönderilmelerinde ve mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek üzere kısa dönem yurt dışı eğitime bütçe imkânlarıyla gönderilmelerinde ilgili personelde aranacak yabancı dil şartı yeniden belirlendi.

Bugün yayımlanan Yönetmelik ve değişen hükümlerin eski hali

KALKINMA BAKANLIĞI PERSONELİNİN YETİŞTİRİLMESİ AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/8/2012 tarihli ve 28378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Bakanlığı Personelinin Yetiştirilmesi Amacıyla Yurt Dışına Gönderilmesi Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile ikinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Bakanlık tarafından kendilerine bildirilen son başvuru tarihinden önceki iki yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla, Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen yabancı dil puanına sahip olduğunu geçerli bir belgeyle ispatlamış olmak,”

Eski hali: g) Yurt dışı eğitim için kabul aldığı tarihten önceki iki yıl içinde alınmış olması kaydıyla, İngilizce için TOEFL sınavından en az PBT-550, CBT-213, IBT-80 puan veya IELTS sınavından en az 6 puan alındığını veya Fransızca, Almanca gibi diğer diller için ise ilgili ülke kurumlarının yaptığı sınavlarda TOEFL veya IELTS sınavlarında belirlenen puanlara eşdeğer puan alındığını geçerli bir belgeyle ispatlamış olmak,

“f) Kısa dönem eğitim programı için Bakanlık tarafından kendilerine bildirilen son başvuru tarihinden önceki iki yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla; İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az yetmiş puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan, bu puana denk bir puan alındığını geçerli bir belgeyle ispatlamış olmak,”

Eski hali: f) Kısa dönem eğitim programı için kabul aldığı tarihten önceki iki yıl içinde alınmış olmak kaydıyla, İngilizce dili için Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az 70 puan veya TOEFL sınavından en az PBT-550, CBT-213, IBT-80 puan veya IELTS sınavından en az 6 puan alındığını veya Fransızca, Almanca gibi diğer diller için ise ilgili ülke kurumlarının yaptığı sınavlarda Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, TOEFL veya IELTS sınavlarında belirlenen puanlara eşdeğer puan alındığını geçerli bir belgeyle ispatlamış olmak,

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kalkınma Bakanı yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.