logo yeni

MÜBAŞİRLER GİH SINIFINA ALINSIN DİYE KANUN TEKLİFİ VERİLDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

memur4Adalet Bakanlığına bağlı olarak görev yapan mübaşir unvanlı personelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kapsamına alınmaları için hazırlanan Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

Milletvekili Mahmut TANAL tarafından hazırlanan Kanun Teklifi, Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil olan mübaşirlerin yaşadığı olumsuzlukların giderilmesi için Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kapsamına alınmalarını amaçlıyor.

“13/12/1983 Tarihli Ve 190 Sayılı Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki (1) Sayılı Cetvelin Adalet Bakanlığına Ait Bölümünde Yer Alan Mübaşir Unvanlı Kadroların Sınıfının Genel İdari Hizmetleri Sınıfı Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi”nin gerekçesinde özetle şöyle denildi:

-Yargılama faaliyetleri sırasında önemli görevler ifa eden mübaşirlerin sınıfı, “Genel İdari Hizmetleri Sınıfı (GİH)” olarak düzenlenmektedir.

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurulularında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda koruma ve muhafaza hizmetleri gibi ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan işçi olarak tanımlananların dışında kalanları kapsamaktadır.

-Hâlbuki mübaşirler, duruşmalarda hâkim tarafından kendisine verilen işleri yapmak, kalem hizmetleriyle ilgili olarak kendilerine verilen görevleri yerine getirmek, mahkemeye ait posta ve tebligat işlerini yürütmek, duruşmanın düzen ve inzibatını sağlamak gibi önemli görevler ifa etmektedirler. Bu görevler, yargılama faaliyetinin vazgeçilmez unsurlarındandır. Mübaşirler ilgili yönetmelik hükümlerine göre, adli hizmetlerin yürütülmesi açısından zorunlu ve asli görevleri ifa etmekte olup, bunlar, 657 sayılı Kanunda sayılan hizmetlerden büyük ölçüde ayrılmaktadır.

-Yürüttükleri görev bakımından asli ve sürekli hizmet ifa eden mübaşirlerin, kendileriyle benzer işleri gören diğer memurlar gibi (zabıt kâtibi, şoför, vb.) GİH Sınıfında bulunması gerektiği halde, YH Sınıfında yer almalarının eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı gibi çalışma barışı ve motivasyonunu da olumsuz olarak etkileyebilmektedir.

-21.03.2012 tarih ve 28274 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle Milli Savunma Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı ve askeri mahkemelerde çalışan mübaşirler GİH Sınıfına dahil edilmiştir.

-Günümüz koşulları değerlendirildiğinde ve mübaşirlerin yaşadığı olumsuzlukların giderilmesi amacıyla, YH Sınıfına tabi olan mübaşir unvanlı kadroların sınıfının GİH olarak değiştirilmesi gerekmektedir..

Söz konusu Kanun Teklifi

13/12/1983 TARİHLİ VE 190 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ (1) SAYILI CETVELİN ADALET BAKANLIĞINA AİT BÖLÜMÜNDE YER ALAN MÜBAŞİR UNVANLI KADROLARIN SINIFININ GENEL İDARİ HİZMETLERİ SINIFI OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1-13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığına ait bölümünde yer alan Mübaşir unvanlı kadroların sınıfı Genel İdare Hizmetleri Sınıfı olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Kanun; Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.