logo yeni

GİH MEMURLARININ GEÇMİŞ HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TEKLİF EDİLDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

istisnai-memuriyetGenel İdare Hizmetleri sınıfında memurluğa girenlerin geçmiş hizmetlerinin diğer hizmet sınıflarında olduğu gibi değerlendirilmesi amacıyla, Konya milletvekili Mustafa KALAYCI tarafından “Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” hazırlanarak Meclis’e sunuldu.

Kalaycı teklifinin gerekçesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre;

-Teknik hizmetler sınıfına,

-Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına,

-Avukatlık hizmetleri sınıfına,

-Gazetecilik yaparak memurluğa,

-Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyete,

girenlerden, memurluğa girmeden önce çalıştıkları sürelerden bazılarının tamamı, bazılarının da 3/4’ü ya da 2/3’ü memurlukta geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılının bir kademe ilerlemesi ve her üç yılının bir derece yükselmesi verildiğini belirtti.

Kalaycı, Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfına tabi memurların bu haktan mahrum bırakılmasının hukuk devleti, sosyal devlet ve eşitlik ilkeleri ile bağdaşmadığını belirterek, Genel İdare Hizmetleri sınıfına giren memurların da, daha önce serbest meslekte veya kamu kurum ve kuruluşlarında veya taşeron veya özel şirket çalışanı olarak geçmiş hizmetlerinin memuriyette değerlendirilmesi amacıyla kanun teklifini verdiğini belirtti.

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ                                

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun “Tesis edilen sınıflar” başlıklı 36’ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (C) bendinin beşinci alt bendinin birinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki altıncı alt bend eklenmiş ve diğer alt bend numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

“6 – Genel idare hizmetleri sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel kurumlarda yapanlarla, memurluktan ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memurluğa girmek isteyenlerin genel idare hizmetlerinde geçen süresinden, bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen süreleri ile 196 ncı maddede belirtilen şekilde tespit edilecek mahrumiyet bölgelerinde en az 3 yıl çalışanların veya çalışacak olanların sürelerinin tamamı ve geri kalan sürelerinin 3/4 ü toplamı memurlukta geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.”

MADDE 2- Bu Kanun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.