logo yeni

HASTALIK RAPORUNU USULÜNE UYGUN ALMADIĞI HALDE İŞE GİTMEYEN MEMURA NE OLUR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

hasta5Devlet memurlarının, hastalıkları nedeniyle haklarında düzenlenen raporlara istinaden hastalık izni kullanabilmeleri mümkün olabilmekle birlikte, memurlara hastalık izni verilebilmesi için, hastalık raporlarının usulüne uygun alınmış olması gerekmektedir.

Alınacak hasatlık raporlarına göre hastalık izin kullanılabilmesi, raporların “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun alınmış olması gerekmektedir.

Usule uygun raporun hastalık iznine çevrilmesi

Yönetmelikte belirlenen usule uygun alınan ve kuruma süresi içerisinde iletilen hastalık raporları, ilgili kurumun izin vermeye yetkili kıldığı birim amirleri tarafından hastalık iznine çevrilir ve memura hastalık raporunda belirtilen süre kadar izin verilir. Başka kurumlarda çeşitli sebeplerle görevlendirilmiş olan memurlara, görevlendirildikleri kurumların izin vermeye yetkili amirleri tarafından hastalık izni verilir.

Hastalık raporunu izne çevirmeye yetkili olmayan amirler tarafından izin verilmesinin ve bu şekilde izin kullanılmasının da uygun olmayacağını değerlendirmekteyiz.

Usulüne uygun hastalık raporu

Yönetmelikte, hastalık raporlarının kimler tarafından hangi sürelerle düzenleneceği ile nerelerden alınabileceğini ve kuruma ne zaman teslim edilmesi gerektiğine ilişkin usuller de belirlenmiştir. (Raporun fenne aykırı olması haline bu yazıda değinilmemiştir). 

Bu usullerden bazıları şöyle:

**Tek hekim tarafından bir defada en çok 10 gün süre ile rapor verilir ve takvim yılı içerisinde tek hekim tarafından verilen rapor süresi 40 günden fazla olamaz. Ayrıntılar için tıklayınız …

**Hastalık raporlarının, geçici görev ve kanunî izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevk edildiği sağlık hizmeti sunucularından alınması gerekir. Ayrıntılar için tıklayınız …

**Hastalık raporunun aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine ulaştırılması gerekir. Ayrıntılar için tıklayınız …

Yukarıda belirtilen usullere (ve Yönetmelikte belirlenen diğer usullere) uyulmaksızın, hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni kullanılamaz. Alınan hastalık raporunun Yönetmelikte belirtilen usullere aykırı olduğunun anlaşılması durumunda, hastalık izni verilmez ve durum memura yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim üzerine memur, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve gelmekle yükümlüdür.

Usule aykırı rapora dayanarak izin kullanılmasının yaptırımı

Hastalık raporunun Yönetmelik usullerine uygun olmadığı anlaşılarak memura yazılı bildirimde bulunulması durumunda, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün memurun görevine dönmesi gerekecektir.

Kendilerine bildirim yapıldığı halde görevlerine başlamayan memurlar, görevlerini izinsiz ve özürsüz terk etmiş sayılmaktadırlar.

Görevini izinsiz ve özürsüz terk eden memurlar hakkında ise, Devlet Memurları Kanunu ve ilgili kurumların özel mevzuatlarındaki yaptırımların uygulanması söz konusudur.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre;

**Memurlar 1 veya 2 gün görevlerine gitmemişlerse, haklarında “aylıktan kesme cezası” verilir. İzleyen 10 yıllık süre içerisinde tekrar 1 veya 2 gün görevlerine gitmemeleri durumunda haklarında “kademe ilerlemesinin durdurulması” cezası uygulanır.

**Memurlar kesintisiz olarak 3, 4, 5, 6, 7, 8 veya 9 gün görevlerine gitmemişlerse, haklarında “kademe ilerlemesinin durdurulması cezası” verilir. İzleyen 10 yıllık süre içerisinde tekrar aynı şekilde 3, 4, 5, 6, 7, 8 veya 9 gün görevlerine gitmemeleri durumunda haklarında “Devlet memurluğundan çıkarma” cezası uygulanır.

**Memurlar kesintisiz 10 gün görevlerine gitmemişlerse istifa etmiş (çekilmiş) sayılırlar ve 1 yıl geçmeden yeniden memuriyete alınmazlar.

**Memurlar bir takvim yılı içerisinde kesintili olarak toplam 20 gün görevlerine gitmemişlerse, haklarında bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere “Devlet memurluğundan çıkarma” cezası verilir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.