logo yeni

ADALET ÇALIŞANLARININ HANGİ SORUNLARI VAR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

memur2Adalet çalışanların özlük haklarından ve çalışma koşullarından kaynaklanan sorunlarının detaylıca incelenmesi ve gerekli politikaların oluşturulması amacıyla Meclis Araştırması açılması istendi.

Milletvekili Gürsel TEKİN ve Milletvekili arkadaşları tarafından TBMM Başkanlığına verilen önergeyle, Meclis Araştırması yoluyla adalet çalışanların sorunlarının detaylıca incelenmesi ve gerekli politikaların oluşturulmasının sağlanması istendi.

Meclis Araştırması önergesinin Gerekçesinde şöyle denildi:

Türkiye'de adalet mekanizmasının sadece hâkim ve savcılardan oluştuğu düşünülmektedir. Adalet sisteminin emekçileri olan zabıt kâtipleri, mübaşirler, yazı işleri müdürleri ve teknik hizmetler sınıfı çalışanlarının çalışma koşulları gittikçe kötüleşmektedir. Demokrasinin özümsendiği rejimlerin vazgeçilmezi olan yargı bağımsızlığının dahi tartışılabilir hale geldiği günümüz Türkiye'sinin adalet sistemi, çözümsüz bırakılan sorunlar sebebiyle tabir-i caizse kangren hale getirilmiştir.

Hükümetin siyasi gündemine göre, kısa vadeli ve alt yapısı kurgulanmadan meclisten geçirilen yargı paketlerinin hiçbiri adalet çalışanlarının taleplerini dikkate almamıştır. Adalet çalışanlarının özlük haklarına yönelik sorunlar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

-Personel yetersizliği

-Fazla mesai ödemelerindeki eşitsizlik

-Zabit kâtiplerinin kadro ve görev tanımı

-Adalet Bakanlığı müdürlerinin ek gösterge düzenlemeleri

-Mübaşirlerin görev tanımı ve memuriyet sınıfı

-Yargılanma usulleri

-Keşif harçları ödemelerindeki eşitsizlik

-Yıpranma payı ödemeleri

-4/C personeli kadroları ve görev tanımı

-Adli emanet memurları görev tanımı

Adalet mekanizmalarının içinde bulunduğu bu çıkmazlar, sıklıkla karşımıza çıkan hak ihlallerini açıklar niteliktedir. Yukarıda kısaca özetlediğimiz durum, Türkiye hukuk sisteminin adaleti olmadığını kanıtlamaktadır.

Bu bağlamda, Türkiye hukuk sistemini işlev göremez hale getiren bürokrasinin demir kafesinden kurtulması, çalışanların haklarını koruyacak şekilde gerekli politikaların ivedilikle oluşturulması için bu araştırma önergesinin kabulü büyük önem taşımaktadır.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.